Serviceintervall för fordon

Service bör generellt utföras på fordonet på behovsbasis. Men Tesla rekommenderar följande underhållspunkter och -intervall, beroende på vad som är tillämpligt på ditt fordon, för att säkerställa kontinuerlig tillförlitlighet och effektivitet för din Model Y.
  • Kontroll av bromsvätskans skick efter 4 år (byt vid behov)*.
  • Byte av luftkonditioneringens torkmedelspåse efter 4 år.
  • Byte av kupéluftfilter efter 2 år (eller 3 år för HEPA-filter och kolfilter, i förekommande fall). För fordon i Kina ska HEPA- och kolfilter bytas varje år.
  • HEPA-filterbyte efter 3 år (eller varje år i Kina).
  • Rengör och smörj bromsoken varje år eller efter 12 500 miles (20 000 km) i ett område där vägarna saltas på vintern
  • Rotera däcken efter 6 250 miles (10 000 km) eller om skillnaden i mönsterdjup är 2/32 tum (1,5 mm) eller större, beroende på vad som inträffar först

*Kraftig användning av bromsarna på grund av bogsering, körning nedför berg eller prestandakörning – särskilt för fordon i varma och fuktiga miljöer – kan innebära att bromsvätskan behöver kontrolleras och bytas ut oftare.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Utför varje procedur i den här guiden i ett torrt och väl upplyst utrymme. För din egen säkerhet ska du endast utföra en procedur om du känner dig bekväm med den och alltid följa anvisningarna.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Garantin gäller inte för skador som orsakats av att behållaren för batterikylvätska öppnats.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ovanstående intervall baseras på typiska körbeteenden och scenarion. Service bör dock generellt utföras på Model Y på behovsbasis beroende på olika omständigheter som körbeteende, användning, miljöförhållanden osv. Underhållsartiklarna ovan kan behöva bytas ut mer eller mindre ofta än angivet. Dessutom bör ovanstående lista inte betraktas som fullständig och innefattar inte förbrukningsartiklar såsom vindrutetorkare, bromsbelägg, blybatteri med lågspänning (i förekommande fall), m.m.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Skador eller fel som uppstår på grund av underhåll eller reparationer som utförs av tekniker som inte certifierats av Tesla, täcks inte av garantin.