Applicera WD-40 på dörrhandtagens svängtappar

Under svåra vinterförhållanden kan applicering av WD-40 på dörrhandtagens svängtappar förhindra isbildning som kan spärra dörrhandtaget. Överväg att applicera WD-40 på dörrhandtagets svängtappar om du väntar dig underkylt regn, kraftigt snöfall eller isiga förhållanden. Applicera mer efter behov.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Läs och följ anvisningarna och varningarna som tillhandahålls av WD-40 innan du utför den här proceduren.

Applicera WD-40 på dörrhandtagens svängtappar:

 1. Öppna dörrhandtaget och håll det i öppet läge med en hopvikt handduk eller annat mjukt material.
 2. Fäst det medföljande sprejröret på WD-40-flaskans munstycke.
 3. Sätt på dig skyddsglasögon.
 4. Placera sprejrörets ände bredvid svängtappen och spreja den i cirka en sekund. Var försiktig så att du inte råkar spreja andra komponenter av misstag.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Vila sprejrörets ände ovanpå fjädern runt svängtappen för att bättre kunna sikta sprejen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Se till att bära skyddsglasögon när du utför det här steget.
  Sprejrör bredvid svängtappen med en pil som pekar mot svängtappen.
 5. Ta bort handduken eller annat mjukt material som använts för att hålla dörrhandtaget öppet.
 6. Sväng dörrhandtaget in och ut cirka tio gånger.
 7. Placera en andra gång sprejrörets ände bredvid svängtappen och spreja den i cirka en sekund. Var försiktig så att du inte råkar spreja andra komponenter av misstag.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Vila sprejrörets ände ovanpå fjädern runt svängtappen för att bättre kunna sikta sprejen.
 8. Ta bort handduken eller annat mjukt material som använts för att hålla dörrhandtaget öppet.
 9. Sväng dörrhandtaget in och ut cirka tio gånger.
 10. Utför den här proceduren på de andra tre dörrhandtagen.