Montera takräcken

Du kan köpa takräcken för ditt fordon från Tesla-butiken (https://shop.tesla.com/ eller https://shop.tesla.cn/ för Kina) för att frakta föremål som surfbrädor eller kajaker på taket till ditt fordon. För att montera takräckena:

 1. Rengör noggrant fordonets tak kring pilarnas placeringar på glaset och låt torka.
 2. Använd pilikonerna på stödskyddens ovansida för att identifiera vilka av fordonets hörn som skydden och den icke-slipande tejpen ska fästas på.
 3. Mät 227 mm från det främre vänstra sidoglasets övre framkant. Rikta in pilen på glaset med pilen på den icke-slipande tejpen. Applicera sedan den icke-slipande tejpen genom att följa dekorkanten. Upprepa det här steget på höger framsida.
 4. Mät 412 mm från det bakre vänstra sidoglasets övre bakkant. Rikta in pilen på glaset med pilen på den icke-slipande tejpen. Applicera sedan den icke-slipande tejpen genom att följa dekorkanten. Upprepa det här steget på höger baksida.
 5. Använd ett klämverktyg för att försiktigt dra tillbaka gummitätningen vid pilens placering.
 6. Håll klämverktyget på plats och för in en skenklämma vid pilens läge.
 7. Ta bort klämverktyget samtidigt som du kontrollerar att klämman sitter fast i metallhållaren under glaset. Dra upp och vicka för att kontrollera att den sitter fast ordentligt. Kontrollera att krokens mitt är i linje med pilen. Upprepa detta förfarande på fordonets återstående hörn.
 8. Placera inte det främre vänstra sidoskyddet över den främre klämman på förarsidan. Använd ikonen som hjälp när du identifierar och monterar korrekt skydd på rätt placering. Upprepa detta förfarande när du installerar fordonets återstående skydd.
 9. För att installera tvärstagen: se till att alla fyra krokarna greppar, är rätt inriktade och i upprätt läge. Placera sedan försiktigt de främre och bakre tvärstagen ovanpå skydden.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Det främre tvärstaget är längre än det bakre tvärstaget.
 10. Installera vingmuttrarna och handdra på vardera tornet.
 11. Dra åt vingmuttrarna med insexnyckeln tills tornet är ordentligt fixerat på fordonet. Vi rekommenderar åtdragning till 2,5–3,5 Nm. För att bekräfta att tornet är korrekt installerat drar du i alla riktningar och kontrollerar att det inte finns några rörelser. För att låsa systemet måste markeringen på vingmuttern vara i linje med markeringen på tornet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om du drar åt för hårt kan fordonsskador uppstå.
 12. Använd nyckeln för att låsa alla torn.
 13. Kontrollera att de främre och bakre tvärstagen är ordentligt monterade genom att dra i alla riktningar.
 14. Installera höljena. Börja med nederkanten och tryck sedan den övre på plats.