Wifi

Wifi kan användas för dataöverföring och är ofta snabbare än dataöverföring via mobiltelefonnäten. Att ansluta till Wifi är speciellt användbart i områden med begränsad eller ingen mobiltäckning. I syfte att garantera snabb, tillförlitlig leverans av programvara och kartuppdateringar rekommenderar Tesla att låta Model Y vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk när så är möjligt (t.ex. när den står parkerad hemma).

Utför följande steg för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk:

 1. Tryck på Reglage > Wi-Fi-ikonen längst upp på Reglage -skärm. Model Y börjar söka och visar de detekterade Wi-Fi-nätverk som är inom räckvidden.

  Vid anslutning till Wi-Fi visas Wi-Fi-ikonen längst upp på pekskärmen.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om ett känt Wi-Fi-nätverk inte visas i listan kör du Model Y närmare åtkomstpunkten eller överväger att använda en räckviddsförlängare.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Kontrollera vilka kanaler som stöds i din region när du ansluter till ett 5 GHz-nätverk (i förekommande fall).
  Tabell 1. 5 GHz-nätverkskanaler som stöds
  36–48 52–64 100–140 149–165
 2. Välj det Wifi-nätverk du vill använda, ange dess lösenord (om det krävs) och tryck därefter på Bekräfta.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Model Y har för närvarande inte stöd för anslutningar till öppna Wifi-nätverk (för att få åtkomst till ett öppet nätverk, exempelvis via en allmän ”hotspot”, krävs att du först loggar in och godkänner tjänstevillkoren).
 3. Model Y ansluter till Wi-Fi-nätverket. När nätverket är inom räckvidd ansluter Model Y till det automatiskt.

Du kan också ansluta till ett dolt nätverk som inte visas i listan med nätverk. Tryck på Wifi-inställningar, ange nätverksnamnet i dialogrutan som visas, välj säkerhetsinställningen och tryck sedan på Lägg till nätverk.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om det finns mer än ett nätverk som tidigare anslutits till inom räckhåll ansluter Model Y till det senast använda nätverket.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vid Teslas servicecenter ansluter Model Y automatiskt till Teslas Wifi-servicenät.

Hotspot och anslutningar

Du kan även använda en mobil hotspot eller din mobiltelefons internetanslutning via Wi-Fi-delning (med förbehåll för din mobiloperatörs avgifter och begränsningar) för åtkomst till internet. Om du vill fortsätta att vara ansluten till Wi-Fi när du växlar till körläge framåt eller bakåt väljer du anslutning på skärmen för Wi-Fi-inställningar och trycker sedan på Behåll anslutning i körläge framåt.