Felsöka Bluetooth

Fordonet använder Bluetooth och BLE (Bluetooth med låg energiförbrukning) för att smidigt ansluta din mobiltelefon till Model Y. Det kan ibland hända att Bluetooth eller BLE kopplas bort eller att problem uppstår under parkopplingsprocessen på grund av flera potentiella faktorer. Med Bluetooth-anslutning kan ditt fordon använda telefonfunktioner, till exempel ljud, telefonsamtal, kalender och sms.

BLE används inte för passiva funktioner som telefonnyckel.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Koppla inte bort fordonet från telefonen eller ta bort telefonnyckeln utan ett fungerande nyckelkort i närheten.

Testa följande för att felsöka Bluetooth. Börja med mobiltelefonen.

Felsöka mobiltelefonen

Bluetooth kanske inte kan ansluta på grund av inställningar och uppdateringar i din mobiltelefon:

 • Aktivera Bluetooth på telefonen. Om det redan är aktiverat ska du avaktivera och aktivera Bluetooth igen.
 • Kontrollera att flygplansläget är avaktiverat.
 • Ladda telefonen. Om telefonens batterinivå är för låg kanske den inte har stöd för Bluetooth-funktioner.
 • Parkoppla enheten korrekt. Om den redan är parkopplad ska du koppla från och parkoppla den igen.
 • Uppdatera telefonen till den senaste programvaran från tillverkaren.
 • Kontrollera att bilens ljudsystem är markerat som utgångskällan för ljud.
 • Kontrollera att telefonens inställningar tillåter Bluetooth (till exempel att mobildata är aktiverat och att telefonen är ansluten till Wi-Fi).
 • Stäng av telefonen och slå på den igen.
 • Se till att platstillstånden är inställda på “Alltid på” för mobilappen.

Felsöka Teslas mobilapp

Kontrollera Teslas mobilapp:

 • Kontrollera att Teslas mobilapp är uppdaterad med den senaste programvaran.
 • Verifiera att du är inloggad på Teslas mobilapp medan du använder telefonnyckeln.
 • Se till att Tesla-appen körs i bakgrunden.
 • Kontrollera att du har konfigurerat profilen helt i mobilappen och konfigurerat inställningarna korrekt.

Felsöka fordonet

Fordonets inställningar kan påverka dess förmåga att parkoppla din mobiltelefon:

 • Ladda Model Y: Om fordonets batterinivå är för låg kanske inte Bluetooth-funktionen fungerar.
 • Uppdatera fordonets programvara och se till att den alltid är uppdaterad. Sök efter nya programvaruuppdateringar genom att navigera till Reglage > Programvara
 • Starta om fordonet.

Om Bluetooth fortfarande inte fungerar ska du koppla från fordonet OCH mobiltelefonen. Försök sedan att parkoppla dem igen.

Om du har problem med BLE-telefonnyckeln navigerar du till Reglage > Lås när du sitter i fordonet och tar bort telefonen från ”telefon som nyckel”. Sedan konfigurerar du den igen. Gör endast detta när du är i fordonet och har en tillgänglig, tillförlitlig reservnyckel (till exempel ett nyckelkort).