Montering av stänkskydd

Utför följande steg för att montera stänkskyddet:

 1. Rengör monteringsområdet med sprit och låt det torka helt innan montering sker.
 2. Vrid ratten åt vänster så långt det går för att komma åt området där monteringen ska ske.
 3. Använd ett verktyg för att försiktigt ta bort tryckklämman eller en skruvmejsel för att ta bort de nedre tryckklämmorna (x2) som håller fast framhjulets hjulhus. Bortskaffa tryckklämmorna.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Bortskaffa de befintliga tryckklämmorna. Använd inte de befintliga tryckklämmorna för att installera stänkskyddssatsen.
 4. Manövrera stänkskyddet på plats så att flikarna på stänkskyddet hakar fast på baksidan av den främre stötfångaren. Se till att stänkskyddet är korrekt inpassat till hålen i framhjulets hjulhus och i fordonets kaross.
 5. Montera den nya tryckklämman i det inre hålet med öppnad plastnit (plastniten har dragits ut) och tryck sedan in plastniten för att stänga tryckklämman.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Se till att du monterar den inre tryckklämman först.
 6. Montera den nya tryckklämman i det yttre hålet med den öppnade (plastniten utdragen) och tryck sedan in plastniten för att stänga tryckklämman.
 7. Utför denna procedur igen på fordonets högra sida för att montera den högra stänkskyddet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Denna procedur och illustrationer beskriver hur du installerar den vänstra stänkskyddet. Anvisningar för hur man monterar på den högra sidan är desamma men speglade.