Ta bort och sätta tillbaka framsätets nackstöd

De främre nackstöden i ditt fordon går inte att justera och Tesla rekommenderar inte att de tas bort. Men om du måste ta bort dem ska du följa de här stegen för att ta bort eller byta ut de främre nackstöden:

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det finns en ökad skaderisk vid kollision utan nackstöd. Tesla rekommenderar inte att nackstöden ändras eller tas bort.

Ta bort ett nackstöd:

 1. Tejpa några långa remsor maskeringstejp runt plastdelen av ryggstödet. Ryggstödet kan tippa om nackstödet tas bort, så se till att tejpen fäster ryggstödet vid sätet.
 2. Tryck sätet nedåt runt nackstödets stänger. Varje nackstödsstång har en liten metallklämma till vänster.
 3. Använd ett spetsigt verktyg eller en trubbig pinne för att trycka klämman åt vänster och därmed lossa nackstödet från sätet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Var försiktig med det spetsiga verktyget för att undvika skador på sätesmaterialet.
 4. När den första stången är upplåst placerar du handen under nackstödet, för att hindra det från att sjunka tillbaka ned och låsas fast.
 5. Lossa det andra nackstödet från sätet.
 6. Lyft ur nackstödet. Du kan behöva sänka eller luta sätet bakåt medan du trycker försiktigt på ryggstödet, ifall det skulle lossna.

Sätta tillbaka ett nackstöd:

 1. Rikta nackstödsstängerna mot öppningarna på ovansidan av sätet och skjut in dem. Du kan behöva trycka ryggstödet framåt, då klämmorna i ryggstödet även måste passa med nackstödsarmarna.
 2. Tryck nackstödet nedåt tills det sitter ordentligt. Du kan höra ett klick som indikerar fastlåsningen.