Ta bort och montera hjulmutterkåpor

Om Model Y är utrustad med hjulmutterkåpor måste du ta bort dem för att komma åt hjulmuttrarna.

Ta bort en hjulmutterkåpa:

 1. För in den rundade delen av hjulmutterkåpverktyget (finns i handskfacket i vissa fordon eller så kan du använda en liten insexnyckel) i den sänkta ytterkanten runt mitten av hjulmutterkåpan.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Hjulmutterkåpverktyget kan även köpas på en bildelsbutik eller beställas online.
  Pil som pekar från hjulmutterverktyget till den runda inbuktningen under basen på Tesla-”T”:et på hjulmutterkåpan
 2. Vrid hjulmutterkåpverktyget så att änden av den svängda delen är vänt bort från Tesla-T:et.
 3. Dra verktyget bestämt bort från hjulet tills hjulmutterkåpan lossnar.
  Drar hjulmutterverktyget utåt för att ta bort hjulmutterkåpan

Montera hjulmutterkåpan:

 1. Rikta in hjulmutterkåpan på plats.
 2. Tryck ordentligt på hjulmutterkåpan tills den snäpps på plats.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Se till att hjulmutterkåpan sitter fast ordentligt innan du kör så att den inte faller av.