Till- och frånkoppling av dragkrok

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har eventuellt inte ditt fordon bogseringsfunktion.

Läs i ägarhandboken om viktgränser, bästa praxis och mer information.

För fordon i Europa, Israel, Japan och Taiwan:

Dragkrokspaketet till Model Y innehåller en viktbärande dragkrok med en kula på 50 mm. När dragkroken inte används ska den tas bort och förvaras på en torr plats för att förhindra rost och korrosion. Behåll dammskyddet över dragkrokens uttag för att förhindra att smuts tränger in.

Bild på dragkroken.
Dragkroken sitter fast på fordonskarossen med sex bultar.
Bild på dragkroksenheten som sitter fast på karossen med markerade fästdon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det maximalt tillåtna bakre överhänget för kopplingspunkten är 1064 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Fäst alltid säkerhetskedjor när du bogserar. Korsa kedjorna under släpvagnskopplingen och fäst dem i släpvagnens öglor för att säkerställa att lasten sitter fast.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du måste använda dragkroken på Model Y när du bogserar en släpvagn. Försök aldrig använda en annan dragkrokstyp.

Montera dragkroken:

 1. Använd ett tunt objekt, till exempel en smörkniv eller en spårskruvmejsel, för att bända runt dragkroksskyddets kanter och lossa de 15 klämmorna som fäster skyddet på den bakre inklädnaden. Förvara dammskyddet på en säker plats.
  Bild som visar att båda fästdonen på dammskyddet ska lossas.
 2. Sätt in nyckeln i dragkrokens låscylinder och vrid cylindern så att nyckelns övre del är i linje med det ”öppna” läget.
 3. Dra ut låscylindern cirka 0,5 cm från adaptern och vrid medurs till upplåsningsikonen sitter på låscylinderns övre del.
  Bild på låscylindern med pilar som visar att det ska vridas medurs.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Var försiktig när du vrider låscylindern. Om den inte låses i "öppet" läge dras den automatiskt tillbaka till det ursprungliga "stängda” läget och kan klämma dina fingrar.
 4. Greppa dragkroken ordentligt underifrån och rika in den med de motsvarande utskärningarna i dragkrokens uttag.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Ta inte tag i låscylindern eftersom den måste kunna rotera fritt.
 5. Tryck in dragkroken i dragkrokens uttag tills cylindern snabbt roterar moturs och automatiskt låses i det ”stängda” läget.
 6. Kontrollera att dragkroken sitter helt fast i uttaget genom att dra i dragkroken.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om dragkroken inte har låsts i uttaget, faller den ut när du drar den nedåt.
 7. Vrid på nyckeln så att pilarna riktas in med låsikonen på låscylindern.
 8. Ta bort nyckeln och förvara den på ett säkert ställe (helst i fordonet).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Nyckeln går bara att ta bort om dragkroken är låst. Det visar att anslutningen är korrekt. Använd inte dragkroken om nyckeln inte har tagits bort.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Tesla rekommenderar att du antecknar nyckelkoden. Du behöver denna nyckelkod om du förlorar nycklarna och behöver beställa ersättningsnycklar.
  Bild på dragkroksnyckeln.
 9. Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Dragkroken sitter fast på fordonskarossen med sex bultar.

Ta bort dragkroken

Ta bort dragkroken när körningen med släpvagn avslutats:

 1. Sätt i nyckeln och vrid för att rikta in nyckelns övre del med upplåsningsikonen.
 2. Håll stadigt i dragkrokens nedre del för att (förhindra att den faller till marken). Dra ut låscylindern cirka 0,5 och vrid den medurs tills låsikonen hamnar längst upp. Vid den här tidpunkten är låscylindern olåst i öppet läge och dragkroken faller ut ur uttaget.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Var försiktig när du vrider låscylindern. Om den inte låses i "öppet" läge dras den automatiskt tillbaka till det ursprungliga "stängda” läget och kan klämma dina fingrar.
 3. Sätt tillbaka dammskyddet över dragkrokens uttag genom att trycka fast tryckklämmorna för att förhindra att smuts ansamlas inne i uttaget.
 4. Stäng dammskyddet på dragkrokens låscylinder och förvara dragkroken på en säker plats.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Underhåll dragkroken genom att regelbundet smörja den med fett som inte innehåller harts.

Montera och ta bort dragkulan

För fordon i Nordamerika, Korea, Australien och Nya Zeeland

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vid bogsering av en släpvagn med last som väger mer än 750 kg (1650 lbs) rekommenderar Tesla att släpvagnen är utrustad med ett eget bromssystem som lämpar sig för släpvagnens vikt. Se till att följa lokala föreskrifter. En bromsstyrenhet måste köpas separat och 4-stiftskontakten som krävs kan beställas från Tesla Service. Se fordonets ägarhandbok för mer information.

Släpvagnspaketet till Model Y innehåller ingen dragkula. Du måste köpa en dragkula som lämpar sig för den typ av släpvagn som används. Dragbalken till Model Y är kompatibel med en dragkula på upp till 8,5 tum (22 cm) och en stigning på upp till 0,75 tum (2 cm). Använd inte någon annan typ av dragkula som inte uppfyller de här kraven.

Bild som visar lämpliga tröskelvärden för dragkulan.

Montera en dragkula:

 1. Använd ett tunt objekt, till exempel en smörkniv eller en spårskruvmejsel, för att bända runt dragkroksskyddets kanter och lossa de 15 klämmorna som fäster skyddet på den bakre inklädnaden. Förvara dammskyddet på en säker plats.
  Bild som visar det lossade dammskyddet.
 2. Ta vid behov bort saxsprinten från låsbulten och skjut ut låsbulten ur dragkroksenheten.
 3. Skjut in dragkulehållaren i dragkroksenheten.
 4. Rikta in hålet i dragkulehållaren med hålet i dragkroksenheten.
 5. Skjut låsbulten genom dragkroksenheten/dragkulehållaren.
 6. Sätt i saxsprinten i hålet i låsbultens ände.

Ta bort en dragkula:

 1. Ta bort saxsprinten från låsbulten och skjut ut låsbulten ur dragkulehållaren/dragkroksenheten.
 2. Dra ut dragkulehållaren ur dragkroksenheten.
 3. Sätt tillbaka dammskyddet på dragkrokens uttag och förvara dragkulan på en säker plats.