Statuslampor för andra generationens mobila anslutning

När laddning pågår under normala förhållanden tänds Tesla-logotypen i tur och ordning och den röda lampan är avaktiverad. Identifiera problem genom att vara uppmärksam på dessa lampor.

I vissa fall kan du behöva återställa enheten genom att koppla ur den mobila anslutningen från fordonet eller eluttaget.

Grönt ljus Rött ljus Vad betyder det Så här gör du
Allt på i en sekund Av Startsekvens. Ingenting. Den mobila anslutningen startar.
Allt är på Av Strömmen är på. Den mobila anslutningen är strömsatt men laddar ej. Säkerställ att den mobila anslutningen är kopplad till fordonet.
Strömning Av Laddning pågår. Ingenting. Den mobila anslutningen laddar.
Strömning 1 blinkning Laddningsströmmen är minskad på grund av att hög temperatur har upptäckts i fordonskontakten. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Överväg att ladda på en svalare plats som till exempel inomhus eller i skuggan. Om felet kvarstår kontaktar du närmaste Service Center.
Strömning 2 blinkningar Laddningsströmmen är minskad på grund av att hög temperatur har upptäckts i den inkommande kontakten som ansluter till styrenheten för mobil anslutning. Koppla ur den mobila anslutningen från både fordonet och vägguttaget. Kontrollera att adaptern är helt inkopplad, koppla in den mobila anslutningen i vägguttaget och koppla den sedan till fordonet. Om felet kvarstår kontaktar du närmaste Service Center.
Strömning 3 blinkningar Laddningsströmmen är minskad på grund av att hög temperatur har upptäckts i styrenheten för mobil anslutning. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Överväg att ladda på en svalare plats som till exempel inomhus eller i skuggan. Om felet kvarstår kontaktar du närmaste Service Center.
Strömning 4 blinkningar Laddningsströmmen är minskad på grund av att hög temperatur har upptäckts i väggkontakten. Kontrollera att strömuttaget är lämpligt för laddning och att kontakten är ordentligt inkopplad. Försök ansluta till ett annat uttag. Om du är osäker, fråga en elektriker.
Strömning 5 blinkningar Laddningsströmmen är minskad på grund av att ett fel upptäckts i adaptern. Säkerställ att den mobila anslutningens adapter är ordentligt fastsatt.
Av 1 blinkning Jordningsfel. Elektrisk ström läcker via en potentiellt osäker strömbana. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Försök med ett annat uttag. Om felet kvarstår kontaktar du närmaste Service Center.
Av 2 blinkningar Avsaknad av jordning. Den mobila anslutningen har upptäckt att jordning saknas. Säkerställ att eluttaget är jordat korrekt. Försök ansluta till ett annat uttag. Om du är osäker, fråga en elektriker.
Av 3 blinkningar Fel på relä/kontaktor. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Försök med ett annat uttag. Om felet kvarstår kontaktar du närmaste Service Center.
Av 4 blinkningar Över- eller underspänningsskydd. Kontrollera att strömuttaget är lämpligt för laddning och att kontakten är ordentligt inkopplad. Försök ansluta till ett annat uttag. Om du är osäker, fråga en elektriker.
Av 5 blinkningar Adapterfel. Säkerställ att den mobila anslutningens adapter är ordentligt fastsatt.
Av 6 blinkningar Styrfel. Styrnivån är felaktig. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Försök med ett annat uttag. Om felet kvarstår kontaktar du närmaste Service Center.
Av 7 blinkningar Programvarufel eller anpassningsfel. Uppdatera fordonets programvara om uppdatering finns tillgänglig. Om det inte finns någon uppdatering tillgänglig ska du kontakta närmaste Service Center.
Av Automatisk kontroll misslyckades. Koppla ur den mobila anslutningen från fordonet och koppla sedan in den igen. Om problemet kvarstår, koppla ur den mobila anslutningen från både fordonet och eluttaget och koppla sedan in den igen.
Allt är på 1 blinkning Värmefel. Överväg att ladda på en svalare plats, som till exempel inomhus eller i skuggan. Om felet kvarstår kontaktar du närmaste Service Center.
Allt är på 5 blinkningar Adapterfel. Laddningsströmmen är begränsad till 8 A. Koppla bort den mobila anslutningen från fordonet. Anslut den mobila anslutningen till fordonet igen. Om problemet kvarstår, koppla ur den mobila anslutningen från både fordonet och eluttaget och koppla sedan in den igen.
Av Av Ingen ström. Koppla ur den mobila anslutningen och kontrollera att det finns ström i eluttaget.