Laddningsuttagets statuslampa

När laddningsuttaget är öppet så ändrar statuslampan färg för att informera om aktuell status. Syftet är att underlätta felsökningen i den händelse ett fel skulle uppstå. Laddningsuttagets lampa släcks som en påminnelse efter en kort stund om fordonet är låst (om du till exempel närmar dig bilen efter att den har laddats under en stund).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du ansluter ditt fordon, ta för vana att kontrollera färgen på laddningsuttagets lampa innan du lämnar fordonet. Om lampan lyser röd eller gul kan du direkt åtgärda felet och säkerställa en korrekt utförd laddning.
Färg på laddningsuttagets lampa Vad betyder det Så här gör du

VIT – FAST SKEN

(normal funktion)

Model Y är klar för laddning och kontakten är inte inkopplad, eller så är spärren till laddningsuttaget olåst och kontakten kan tas bort. Sätt i kontakten om du vill ladda eller ta bort den om laddningen ska avslutas.

BLÅ – BLINKANDE

(normal funktion)

Model Y kommunikation med laddningsstationen är aktiverad. Ingenting. Vänta några sekunder tills laddningsuttaget börjar blinka i grönt (laddning) eller lysa med fast blått sken (en kommande laddning är schemalagd).

BLÅ – FAST SKEN

(åtgärd kan krävas)

Model Y identifierar att en kontakt har anslutits och att en kommande laddning startar vid en viss schemalagd tidpunkt. Laddning inte aktiv. Om du vill ladda omedelbart, avaktivera Schemalagd laddning eller tryck på Starta laddning på pekskärmen eller på din mobilapp. Om du vill använda schemalagd laddning behöver du inte göra någonting. Kom ihåg att schemalagd laddning sparar din position.

GRÖN – BLINKANDE

(normal funktion)

Laddning pågår. Ju mer laddad Model Y är, desto långsammare blinkar ljuset. Ingenting. Ta bort laddningskabeln när laddningen är klar.

GRÖN – FAST SKEN

(normal funktion)

Laddningen är klar. Ta bort laddningskabeln när du är redo att köra iväg.

GUL – FAST SKEN

(åtgärd krävs)

Kontakten är inte helt inkopplad i laddningsuttaget. Rikta in kabelns kontakt mot laddningsuttaget på nytt och tryck in den helt. Om problemet kvarstår, kontrollera om det finns något som hindrar inkopplingen av laddningsuttaget och kontakten. Om inga fel upptäcks, försök med en annan laddkabel.

GUL – BLINKANDE

(åtgärd krävs)

Model Y Laddning sker med reducerad ström på grund av att den inte här helt inkopplad i laddningsuttaget. Rikta in kabelns kontakt mot laddningsuttaget på nytt och tryck in den helt. Om problemet kvarstår, kontrollera om det finns något som hindrar inkopplingen av laddningsuttaget och kontakten. Om inga fel upptäcks, försök med en annan laddkabel.

RÖD – FAST SKEN

(åtgärd krävs)

Ett fel har upptäckts och laddningen avbrutits eller kan inte starta. Kontrollera på pekskärmen om det finns ett felmeddelande. Om inget fel upptäcks, försök med en annan laddkabel eller återställ laddningskällan (i tillämpliga fall, kontrollera statuslampan på den mobila anslutningen eller väggkontakten). Om det inte hjälper med en annan laddkabel, stäng av och på fordonet via pekskärmen och försök igen.

INGEN LAMPA

(normal funktion)

Model Y är låst och har varit avstängd under en tid. Ingenting. Laddningsuttagets statuslampa tänds om fordonet låses upp eller knappen på laddningshandtaget trycks in.