Inspektera instegsbelysningen

Om fordonets fönster inte fungerar korrekt (eller om glasrutan inte sänks en aning när dörren öppnas) utför du Kalibrera fönster-testet. Om det här inte löser problemet försöker du med följande:

  1. Det sitter en instegsbelysning under varje dörram. Kontrollera att instegsbelysningen lyser. Om den inte lyser bokar du tid för service via mobilappen. Om instegsbelysningen inte lyser kan det ha uppstått ett elfel som även påverkar fönstren, även om denna procedur är avsedd för kalibrering av fönstren. Om lampan lyser kan du utföra följande steg.
  2. Lokalisera fliken på ena sidan av armaturen till instegsbelysningen. Använd ett bändverktyg eller en skruvmejsel för att bända loss instegsbelysningen från dörramen.
  3. Dra försiktigt ned instegsbelysningen för att se anslutningen till kablaget, om kabeln är säkert ansluten till belysningen tar du loss kabeln genom att trycka på anslutningens flik och skjuter bort armaturen från kablaget. Kablaget kan ha lossnat eller delvis frånkopplats, så det kan hjälpa att koppla loss och sätta i det igen.
  4. Återanslut belysningen till kablaget sätt tillbaka armaturen till instegsbelysningen. När strömmen kommer tillbaka ska fönsterrutan sänkas en aning.
  5. Försök att stänga dörren försiktigt samtidigt som du kontrollerar att fönstret sänks en aning innan dörren stängs för att sedan höjas när den väl stängts. Om det här inte fungerar kan det vara problem med själva instegsbelysningen (som finns att köpa i webbutiken) eller kablaget. Kontakta Tesla Service via mobilappen för att schemalägga service.