Kalibrera kameror

Model Y måste manövrera med precision när Autopilotfunktioner används. Innan vissa funktioner kan användas för första gången eller efter vissa typer av servicereparationer, måste därför kamerorna genomföra en självkalibreringsprocess. För din bekvämlighet visar pekskärmen förloppsindikator.

När kalibreringen är avslutad är Autopilotfunktionerna tillgängliga för användning. Kalibreringen slutförs efter ungefär 20–25 miles (32–40 km) körning men det kan variera beroende på omgivning och vägförhållanden. Om du kör på raka, flerfiliga vägar (såsom en motorväg) med tydliga vägmarkeringar (i både din egen och intilliggande filer) kan kalibreringen slutföras snabbare. Kontakta Tesla om din Model Y inte har slutfört kalibreringsprocessen efter 100 miles (160 km) körning.

Om en kamera har avlägsnats från platsen den kalibrerades på (om till exempel kameran eller vindrutan bytts ut), måste kalibreringen tas bort. Gör det genom att trycka på Reglage > Service > Kamerakalibrering > Ta bort kalibrering. När kalibreringen är borttagen utför Model Y kalibreringen igen. Ta bort kalibrering är ofta till hjälp när du ska kalibrera om kamerorna men det löser inte alla kamera- och sensorproblem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Kamerorna behöver tydliga vägmarkeringar i både din egen och intilliggande filer (minst två filer på vardera sidan av fordonet) för att kalibreras. För bästa resultat ska du köra i mittenfilen på en lågtrafikerad motorväg (helst med minst fem filer) som har tydliga vägmarkeringar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du försöker använda en funktion som inte är tillgänglig innan kalibreringsprocessen är avslutad avaktiveras funktionen och ett meddelande visas på pekskärmen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model Y Måste upprepa kalibreringsprocessen om kamerorna servas av Tesla och i vissa fall efter en programvaruuppdatering.