Avlägsna sten/skräp från bromsskyddet

Om du plötsligt hör ett gnisslande, slipande eller skrapande ljud från bilens bromsar eller hjul under körning (även vid mycket låga hastigheter) är det troligt att en sten eller ett skräp har fastnat mellan bromsrotorn och bromsskyddet.

 1. Bromsrotor
 2. Bromsskydd

Ljudet beror på att stenar eller skräp skrapar mot bromsrotorerna när dessa roterar med hjulet. Denna situation påverkar inte bromsprestanda, men du bör ta bort stenen eller skräpet så snart du kan.

Ta bort stenar eller skräp från bromsskyddet:

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om fordonet har körts nyligen kan bromskomponenterna vara varma. Undvik personskador genom att inte röra vid varma bromskomponenter.
 1. Lägg i parkeringsläget.
 2. Ta bort Aero-täcksidan från hjulet om bilen är utrustad med detta. Se Ta bort och montera Aero-täcksidor.
 3. Ta på dig en handske och tryck försiktigt på bromsskyddets ovansida, sidor och undersida tills stenen eller skräpet ramlar ut.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Undvik att använda verktyg eller föremål som kan skada bromsskyddet eller hjulet. Tryck inte för hårt på bromsskyddet så att det böjs permanent.
 4. Upprepa steg 2–3 på de andra bromsskydden vid behov.
 5. Kontrollera att ljudet inte längre hörs.
 6. Återmontera Aero-täcksidan på hjulet om det är utrustat. Se Ta bort och montera Aero-täcksidor.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du inte lyckades få bort stenen eller skräpet med ovanstående procedur kan du prova att köra långsamt och växla mellan körning och backning (kör framåt i några sekunder, stanna och kör sedan långsamt bakåt i några sekunder). Upprepa detta flera gånger eller tills ljudet inte längre hörs. Se till att du gör det i ett säkert område och var uppmärksam på din omgivning. Om ljudet fortfarande är kvar kan du använda mobilappen för att kontakta Tesla eller boka tid för service.