Byte av HEPA-filtren

Tesla rekommenderar att HEPA-filtren, om så utrustad, byts efter 3 år (varje år i Kina).

Demontering:

 1. Öppna motorhuven:
 2. Ta bort bilens skyddsplåt under huven genom att föra in ett litet platt verktyg som inte är repande, eller dina fingrar under panelen. Dra upp klämmorna för att lossa dem och lägg skyddsplåten under huven åt sidan.
  Bild av fordonet med det främre bagageutrymmet öppet och skyddsplåten under den bakre huven markerad
 3. Ta bort skruven som fäster kopplingen på spolarvätskebehållaren på förvaringsenheten under huven med en 10 mm hylsnyckel.
  Närbild på skruven som fäster halsen på spolarvätskebehållaren på förvaringsenheten under huven
 4. Ta bort spolarvätskebehållarens koppling från fordonet. Om spolarvätskebehållaren är full kan det hända att det läcker ut lite spolarvätska.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du behöver inte ta bort slangen från kopplingen.
  Närbild på flikar som håller spolarvätskebehållarens koppling på plats
 5. Ta bort skruvarna (x2) som fäster HEPA-filteraggregatet på fordonet med en 10 mm hylsnyckel.
  Markerade skruvar (x2) på HEPA-filteraggregatet
 6. Ta försiktigt bort HEPA-filteraggregatet från fordonet genom att luta filteraggregatets bakre kant uppåt förbi bromsvätskebehållaren och lyfta ut filtret ur fordonet och se till att det inte stöter på eller skadar andra komponenter.
  Bild som visar när HEPA-filteraggregatet tas bort genom att lyfta upp det och ta bort det från fordonet
 7. Ta bort skruvarna (x10) som fäster kupéfiltrets kåpa vid HEPA-filteraggregatet med en T20-torxmejsel, ta sedan bort kåpan från aggregatet.
  Skruvar(x10) markerade på HEPA-filteraggregatet
 8. Ta bort de gamla kolfiltren från filterhuset.
 9. Ta bort de gamla HEPA filtren från HEPA-filterhuset genom att försiktigt bända gummipackningen så att filtret lossnar längs med packningen.

Montering:

 1. Sätt i de nya HEPA-filtren i HEPA-filteraggregatet. Böj ut huset för att kontrollera att tätningen ansluter fullständigt runt filtren.
  Närbild på HEPA-filter isatt i aggregatet
 2. Sätt i nya kolfilter i filteraggregatet, med pilarna på filtren pekande mot dig.
  Närbild på kolfilter isatt i aggregatet
 3. Använd en T20-torxmejsel för sätta tillbaka skruvarna (x10) som fäster HEPA-filtrets kåpa på HEPA-filteraggregatet. Dra åt till ett moment på 1,6 Nm.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Var försiktig så att du inte drår åt skruvrna för hårt. Att göra det kan orsaka skada.
  Skruvar(x10) markerade på HEPA-filteraggregatet
 4. Manövrera in HEPA-filtret på plats och se till att det inte rör vid eller skadar andra komponenter.
  Bild som visar när HEPA-filteraggregatet monteras genom att sättas tillbaka i fordonet
 5. Dra åt skruvarna (x2) med en 10 mm hylsnyckel. Dra åt dem till ett moment på 10 Nm (7,4 ft-lb).
  Markerade skruvar (x2) på HEPA-filteraggregatet
 6. Kontrollera att O-ringen på spolarvätskebehållarens koppling sitter helt på plats och montera sedan spolarvätskebehållarens koppling genom att föra in den i spolarvätskebehållaren.
  Närbild på O-ringen på spolarvätskebehållarens koppling med en pil som pekar på spolarvätskebehållaren
 7. Dra slangen så att den hålls fast av flikarna (x3) som förbinder den till spolarvätskebehållarens koppling.
  Närbild på flikar som håller spolarvätskebehållarens koppling på plats
 8. Montera tryckklämman som fäster halsen på spolarvätskebehållaren på förvaringsenheten under huven.
  Närbild på skruven som fäster halsen på spolarvätskebehållaren på förvaringsenheten under huven
 9. Sätt tillbaka skyddsplåten under huven genom att rikta in klämmorna i sina öppningar i det främre bagageutrymmet. Tryck nedåt för att låsa dem på plats. Klämmorna avger ett klickande ljud när de låses på plats.
  Bild av fordonet med det främre bagageutrymmet öppet och skyddsplåten under den bakre huven markerad
 10. Stäng motorhuven.