Kontrollera och justera däcktryck

Följ dessa steg när däcken är kalla och Model Y har stått stilla under mer än tre timmar:

 1. De korrekta däcktrycken anges på etiketten med information om däck och last på förarens mittersta dörrstolpe.
 2. Ta av ventilhatten.
 3. Placera med ett bestämt tryck en däcktrycksmätare på ventilen för att mäta trycket.
 4. Om det krävs fyller du på eller tömmer ur luft till det rekommenderade trycket.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan släppa ut lite luft genom att trycka på metallpinnen mitt i ventilen.
 5. Kontrollera trycket igen med hjälp av lämplig däcktrycksmätare.
 6. Upprepa steg 3 och 4 efter behov tills däcktrycket är korrekt.
 7. Sätt tillbaka ventilhatten för att förhindra att det kommer in smuts. Kontrollera regelbundet om det finns skador eller läckor på ventilen.