Däcktryck

Däcktryck visas på pekskärmen i sektionen med kort på bilstatusskärmen eller när du trycker på Reglage > Service. Trycket i varje däck visas på skärmen i din Model Y, tillsammans med tidpunkten för den senaste mätningen av däcktrycket. Pekskärmen visar dessutom fordonets rekommenderade tryck i kalla däck, så att det är enkelt att fastställa hur mycket du ska fylla däcken. Du kan välja om du vill visa däcktryck i Bar eller PSI genom att trycka på Reglage > Skärm > Däcktryck.

Du kan också se däcktryck i Teslas mobilapp.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan behöva köra en bit för att visualiseringen ska visa däcktryck.

Kontrollera och justera däcktryck

Följ dessa steg när däcken är kalla och Model Y har stått stilla under mer än tre timmar:

 1. De korrekta däcktrycken anges på etiketten med information om däck och last på förarens mittersta dörrstolpe.
 2. Ta av ventilhatten.
 3. Placera med ett bestämt tryck en däcktrycksmätare på ventilen för att mäta trycket.
 4. Om det krävs fyller du på eller tömmer ur luft till det rekommenderade trycket.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan släppa ut lite luft genom att trycka på metallpinnen mitt i ventilen.
 5. Kontrollera trycket igen med hjälp av lämplig däcktrycksmätare.
 6. Upprepa steg 3 och 4 efter behov tills däcktrycket är korrekt.
 7. Sätt tillbaka ventilhatten för att förhindra att det kommer in smuts. Kontrollera regelbundet om det finns skador eller läckor på ventilen.

Underhålla däcktrycket

Håll däcken pumpade till den nivå som anges på etiketten Tire and Loading Information (Information om däck och last) även om detta skiljer sig från trycket som anges på själva däcket. Etiketten med information om däck och last är placerad på den mittersta dörrstolpen och är synlig när förarens dörr är öppen.

Om du bogserar en släpvagn ska du inte använda de däcktryck som anges på etiketten med information om däck och last. Hämta i stället information om däcktrycket under avsnittet Bogsering i ägarhandboken.

Gul ikon med ett utropstecken inom en däcksymbol
Däcktrycksindikatorn på pekskärmen varnar dig om ett eller flera däck har för lågt (eller för högt) tryck.

Indikatorlampan för däcktryck släcks inte omedelbart när du justerar däcktrycket. När däcket är pumpat till det rekommenderade trycket måste du köra i en hastighet som är högre än 15 mph (25 km/h) en liten stund för att aktivera däcktrycksövervakningssystemet (TPMS), som släcker indikatorlampan för däcktryck.

Om indikatorlampan blinkar under en minut när du startar Model Y, har ett fel upptäckts i systemet för däcktrycksövervakning.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Fordonets däcktryck sjunker i kalla temperaturer. Pumpa däcken innan du kör om indikatorlampan för TPMS tänds. Däcktrycket sjunker med en PSI för varje 10 °F (6 °C) som utomhustemperaturen sjunker. Rätt däcktryck bidrar till att skydda däcken från gropar och räckvidden förbättras när de hålls korrekt pumpade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För lågt däcktryck är den vanligaste orsaken till däckproblem och kan medföra att ett däck överhettas, vilket kan leda till allvarlig sprickbildning i däcken, att slitbanan lossnar eller punktering. Detta kan medföra att föraren förlorar kontrollen över fordonet och öka risken för personskador. För lågt lufttryck minskar även fordonets räckvidd och däckens livslängd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontrollera däcktrycken med en exakt tryckmätare när däcken är kalla. Det räcker att du kör cirka en mile (1,6 km) för att däcken ska värmas upp så mycket att det påverkar däcktrycket. Att parkera fordonet i direkt solljus eller i varmt väder kan också påverka däcktrycket. Om du kontrollerar däcktrycket för varma däck kan du förvänta dig högre tryck. Släpp inte ut luft ur varma däck för att matcha det rekommenderade däcktrycket för kalla däck. Ett varmt däck som har samma tryck eller lägre tryck än det som angetts för kalla däck har farligt lågt däcktryck.