Kontrollera bromsvätskan

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontakta omedelbart Tesla om du noterar att bromspedalen rör sig mer än vanligt eller en avsevärd minskning av bromsvätska. Att köra bilen under dessa omständigheter kan resultera i längre stoppsträckor eller fullständigt bromsbortfall.
Röd ikon med ett utropstecken och ordet ”BROMS” under.
En röd bromsindikator på pekskärmen varnar dig om vätskan i bromsbehållaren sjunker under den rekommenderade nivån. Om den visas medan du kör bilen ska du stanna så snart som du kan göra det på ett säkert sätt genom att försiktigt använda bromsarna. Fortsätt inte att köra bilen. Kontakta omedelbart Tesla.

Fylla på bromsvätska

Fyll inte på bromsvätska. Följande anvisningar är endast för information och för framtida referens.

  1. Rengör påfyllningslocket innan du tar bort det för att förhindra att det kommer in smuts i behållaren.
  2. Skruva av locket och lägg det åt sidan.
  3. Fyll på behållaren till MAX-markeringen med lämplig bromsvätska.
  4. Sätt tillbaka påfyllningslocket och se till att det sitter stadigt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
KINA: Rengör locket före borttagning. Använd endast DOT3 eller DOT4-vätska från en försluten behållare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd endast ny vätska från en förseglad lufttät behållare. Använd aldrig vätska som använts tidigare eller vätska från en tidigare öppnad behållare – vätskan absorberar fukt som minskar bromsprestandan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Bromsvätska är ytterst giftig. Se till att behållare för bromsvätska är förseglade och att inte barn kan komma åt dem. Om vätskan sväljs av misstag ska sjukvård omedelbart uppsökas.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Bromsvätska skadar lackerade ytor. Sug omedelbart upp eventuellt spill med en absorberande duk och tvätta området med en blandning av schampo och vatten.