Byta torkarblad

För optimala prestanda ska torkarbladen bytas minst en gång om året. Utbytesblad måste uppfylla följande kriterier:
 • Bladet på förarsidan måste vara 26 tum (650 mm) långt och 20 tum (500 mm) långt för bladet på passagerarsidan.
 • Säkerställ att fästet på utbytesbladet är detsamma som på originalbladet. Olika fästen kan förhindra att utbytesbladet fäster på fordonets torkararm.

Du kan köpa torkarblad för byte på Tesla-butiken (och https://shop.tesla.cn/ för Kina).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Montera endast utbytesblad som är identiska med originalbladen. Det kan skada torkarsystemet och vindrutan om du använder olämpliga blad.

Så här byter du torkarbladen:

 1. Lägg i parkeringsläget och stäng av torkarbladen.
 2. Tryck på Reglage > Service > Serviceläge för vindrutetorkare för att flytta torkarbladen till serviceläget.
 3. Lyft upp torkararmen en bit ifrån vindrutan så att du kommer åt torkarbladet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Torkarbladen låses inte fast i uppfällt läge. Lyft inte upp torkararmen högre än dess avsedda läge.
 4. Placera en handduk mellan torkararmen och vindrutan för att undvika att vindrutan repas eller får sprickor.
 5. Håll torkararmen och tryck ned låsfliken medan du skjuter bladet nedför armen.
  Zoomruta med torkarbladet med en pil som pekar mot fliken och ytterligare en pil som anger isärdragning
 6. Justera det nya torkarbladet på torkararmen och skjut in det mot änden av torkararmen tills det låses fast på plats.
 7. Stäng av Serviceläge för vindrutetorkare för att torkarbladen ska återgå till normalläget.