Avlägsna is från dörrhandtag

Under svåra vinterförhållanden kan isbildning i dörrhandtaget förhindra att det kan öppnas. Förfarandet för att frigöra ett dörrhandtag på Model Yär lite annorlunda än för andra för att ta bort kvarvarande is.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Att applicera WD-40 på dörrhandtagens svängtappar i förebyggande syfte kan förhindra isbildning inuti dörrhandtaget.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Försök inte använda verktyg eller för stor kraft för att lossa is som bildats på dörrhandtaget.

Gör följande för att avlägsna is från dörrhandtaget:

Animering som visar följande procedur.
  1. Tryck kraftfullt på den främre delen av dörrhandtaget. Då vickar det inåt något vilket gör det enklare att bryta loss isen.
    Pil som pekar mot dörrhandtagets främre del.
  2. Tryck på den bakre änden av dörrhandtaget för att försöka öppna så som du normalt gör.
  3. När det går att röra på handtaget ska du öppna och stänga det några gånger till för att lossa eventuellt kvarvarande is. Kontrollera att dörrhandtaget är helt inpressat (indraget) innan du stiger in i fordonet, och kontrollera att dörren är helt stängd innan du kör iväg.