Slå av och på fordonets ström

Du kan slå av och på Model Y om den uppvisar ovanligt beteende eller om en obestämbar varning visas.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Försök Omstart av pekskärmen innan du slår av och på fordonet om pekskärmen inte svarar eller uppvisar ovanligt beteende.
  1. Lägg i parkeringsläget.
  2. På pekskärmen trycker du på Reglage > Säkerhet > Stäng av bilen.
  3. Vänta i åtminstone två minuter utan att göra något med fordonet. Öppna inga dörrar, rör inte bromspedalen, pekskärmen osv.
  4. Efter två minuter ska du trampa på bromspedalen eller öppna dörren för att väcka fordonet.