Kalibrera fönster

Om det ovanliga skulle inträffa att ett fönster uppträder oväntat (står i kontakt med kromlistverket, inte öppnas och stängs som normalt, förflyttas nedåt mer än normalt när dörren öppnas osv.) kan du kalibrera det för att eventuellt åtgärda problemet.

Kalibrera ett fönster:

  1. Stäng dörren med det berörda fönstret.
  2. Sitt i förarsätet och stäng förardörren.
  3. Använd fönsterreglagen på förardörren för att höja det berörda fönstret tills det stannar.
  4. Använd fönsterreglagen på förardörren för att sänka det berörda fönstret tills det stannar.
  5. Upprepa steg 3 och höj det berörda fönstret tills det stannar.

Nu bör fönstret ha kalibrerats. Om problemet fortsätter efter kalibreringsproceduren har genomförts ett par gånger provar du Inspektera instegsbelysningen. Om det inte fungerar kontaktar du Tesla.