Byte av blysyrebatteriet med låg spänning

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Det är ditt ansvar att övervaka låg spänning batterihälsan. Skador på låg spänning-batteriet på grund av att räckvidden tagit slut täcks inte av garantin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Du ska byta ut ditt blysyrebatteri med låg spänning mot samma typ av batteri för att undvika skador som inte täcks av garantin. Blysyrebatteriet med låg spänning för nordamerikanska fordon är AtlasBX/Hankook 85B24LS 12V 45Ah. Du kan köpa ett nytt blysyrebatteri med låg spänning som är kompatibelt med ditt fordon från ditt lokala servicecenter.

Utför följande procedur för att byta ut blysyrebatteriet med låg spänning. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasögon, läderhandskar vid hantering av blysyrebatteriet, o.s.v.).

Avlägsnande:

 1. Förbered fordonet för att ta bort blysyrebatteriet med låg spänning:
  1. Säkerställ att fordonet är i parkeringsläge.
  2. Sänk alla fönster.
  3. Öppna det främre bagageutrymmet.
  4. Lämna en dörr öppen så att du kan ta dig tillbaka in i fordonet vid behov.
  5. Koppla bort laddkabeln från laddningsuttaget.
 2. I det främre bagageutrymmet tar du bort bilens skyddsplåt under huven genom att föra in ett litet platt verktyg som inte är repande eller fingrarna under panelen. Dra upp klämmorna för att lossa dem och lägg skyddsplåten under huven åt sidan.
  Bild av fordonet med det främre bagageutrymmet öppet och skyddsplåten under den bakre huven markerad
 3. Ta bort HEPA-filtret om det är utrustat:
  1. Ta bort skruven som fäster kopplingen på spolarvätskebehållaren på förvaringsenheten under huven med en 10 mm hylsnyckel.
   Närbild på skruven som fäster halsen på spolarvätskebehållaren på förvaringsenheten under huven
  2. Ta bort spolarvätskebehållarens koppling från fordonet. Om spolarvätskebehållaren är full kan det hända att det läcker ut lite spolarvätska.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Du behöver inte ta bort slangen från kopplingen.
   Närbild på flikar som håller spolarvätskebehållarens koppling på plats
  3. Ta bort skruvarna (x2) som fäster HEPA-filteraggregatet på fordonet med en 10 mm hylsnyckel.
   Markerade skruvar (x2) på HEPA-filteraggregatet
  4. Ta bort HEPA-filteraggregatet från fordonet genom att luta filteraggregatets bakre kant uppåt förbi bromsvätskebehållaren. Lyft ut filtret ur fordonet och se till att det inte stöter på eller skadar andra komponenter.
   Bild som visar när HEPA-filteraggregatet tas bort genom att lyfta upp det och ta bort det från fordonet
 4. Stäng av fordonet genom att gå till Reglage > Säkerhet > Stäng av på pekskärmen.
 5. Lossa muttern som fäster den negativa (-) polklämman på den negativa (-) kontakten på blysyrebatteriet med en 10 mm hylsnyckel. Lossa klämman från den negativa (-) kontakten.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med den negativa (−) polklämman markerad
 6. Koppla bort slingan för nödhjälp genom att skjuta den röda låsfliken mot dig och trycka på den svarta fliken.
  Pil som visar hur slingan för nödhjälp kopplas från
 7. Ta bort polskyddet med en 10 mm hylsnyckel och lossa muttern som håller fast den positiva (+) polklämman vid den positiva (+) kontakten på blysyrebatteriet. Lossa klämman från den positiva (+) kontakten och täck polklämman med en torr trasa.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Låt inte den positiva (+) polklämman komma i kontakt med närliggande komponenter, t.ex. hållaren för blysyrebatteriet eller kylledningar för luftkonditionering.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med den positiva (+) polklämman markerad
 8. Koppla bort slangen till ventilationsröret från den negativa (−) polsidan på blysyrebatteriet.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med slangen till ventilationsröret markerad
 9. Lossa muttern på batterihållaren på toppen av blysyrebatteriet med en 10 mm hylsnyckel. Frigör batterihållaren genom att lossa och dra tillbaka bandet. Luta vid behov batterihållaren bakåt så att den inte glider in i fordonet.
  Pilar som visar hur muttern lossas och fästet dras nedåt, uppåt och utåt
 10. Använd batterihandtaget för att försiktigt ta bort blysyrebatteriet och se till att inte röra vid eller skada de omgivande komponenterna.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  När du lyfter blysyrebatteriet med låg spänning ska du stå framför fordonet och använda rätt lyftteknik. Blysyrebatteriet med låg spänning väger cirka 12 kg. I annat fall finns det risk för allvarliga personskador.
  Exempel på blysyrebatteriet med låg spänning
 11. Kontrollera att det nya blysyrebatteriet har en röd kontakt i höljet på den positiva (+) polsidan. Om det nya blysyrebatteriet inte har någon röd kontakt ska du använda ett demonteringsverktyg för att flytta den röda kontakten från det gamla batteriet till det nya.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Kassera det gamla blysyrebatteriet i enlighet med lokala lagar, t.ex. genom att lämna det på en återvinningsanläggning för batterier. Håll blysyrebatteriet upprätt och lägg det på en handduk eller kartong när du transporterar det.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med den röda kontakten markerad

Montering:

 1. För försiktigt in det nya blysyrebatteriet på plats och se till att det inte rör vid eller skadar närliggande komponenter.
 2. Montera hållaren för blysyrebatteriet och använd en 10 mm hylsnyckel för att dra åt muttern som håller fast den på batteriet. Dra åt muttern till ett moment på 6 Nm.
  Närbild på batterihållaren, med muttern markerad
 3. Återanslut slingan för nödhjälp.
  Pil som visar hur slingan för nödhjälp ansluts
 4. Ta bort skydden från de positiva (+) och negativa (-) kontakterna på det nya blysyrebatteriet med låg spänning.
 5. Anslut den positiva (+) polen genom att placera klämman över den positiva (+) kontakten. Använd en 10 mm hylsnyckel och dra åt muttern till ett moment på 6 Nm.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med den positiva (+) polklämman markerad
 6. Montera skyddet för den positiva (+) polen.
 7. Anslut den negativa (-) polen genom att placera klämman över den negativa (-) kontakten. Använd en 10 mm hylsnyckel och dra åt muttern till ett moment på 6 Nm.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med den negativa (−) polklämman markerad
 8. Anslut slangen till ventilationsröret i den negativa (-) polsidan på blysyrebatteriet.
  Närbild på blysyrebatteriet med låg spänning, med slangen till ventilationsröret markerad
 9. Öppna en av bilens dörrar för att se till att strömmen har återställts korrekt och att pekskärmen slås på (detta kan ta flera minuter).
 10. Installera HEPA-filtret om det är utrustat:
  1. För försiktigt in HEPA-filtret och se till att den inte rör vid eller skadar andra komponenter.
   Bild som visar när HEPA-filteraggregatet monteras genom att sättas tillbaka i fordonet
  2. Dra åt skruvarna (x2) med en 10 mm hylsnyckel och dra åt dem till ett moment på 5 Nm.
   Markerade skruvar (x2) på HEPA-filteraggregatet
  3. Se till att O-ringen på spolarvätskebehållarens koppling sitter helt på plats och montera sedan spolarvätskebehållarens koppling genom att föra in den i spolarvätskebehållaren.
   Närbild på O-ringen på spolarvätskebehållarens koppling med en pil som pekar på spolarvätskebehållaren
  4. Dra slangen så att den hålls fast av fliken.
   Närbild på flikar som håller spolarvätskebehållarens koppling på plats
  5. Ta bort skruven som fäster halsen på spolarvätskebehållaren på förvaringsenheten under huven med en 10 mm hylsnyckel. Dra åt skruven till ett moment på 5 Nm.
   Närbild på skruven som fäster halsen på spolarvätskebehållaren på förvaringsenheten under huven
 11. Sätt tillbaka skyddsplåten under huven genom att rikta in klämmorna i sina öppningar i det främre bagageutrymmet. Tryck nedåt för att låsa dem på plats. Klämmorna avger ett klickande ljud när de låses på plats.
  Bild av fordonet med det främre bagageutrymmet öppet och skyddsplåten under den bakre huven markerad
 12. Stäng det främre bagageutrymmet. Om en varning om att byta ut blysyrebatteriet tidigare visades på pekskärmen kontrollerar du att varningen inte längre visas.