Byte av kupéluftfilter

Model Y har luftfilter som förhindrar att pollen, industriutsläpp, vägdamm och andra partiklar kommer in genom luftutsläppen. Tesla rekommenderar att dessa filter byts efter 2 år (varje år i Kina). Du kan köpa kupéfilter på Tesla-butiken (och https://shop.tesla.cn/ för Kina).

Byte av kupéfilter:

 1. Stäng av klimatkontrollsystemet.
 2. Flytta framsätet på höger sida helt bakåt och ta bort golvmattan.
 3. Använd ett bändverktyg för klämmor och lossa försiktigt tryckklämmorna som fäster benutrymmets panel vid instrumentpanelen på höger sida fram. Stöd upp panelen för benutrymmet samtidigt som du kopplar bort elanslutningarna och lägg sedan panelen åt sidan.
  • För belysningen trycker du försiktigt ned fliken medan du släpper kontakten.
  • För högtalaren vinklar du försiktigt kontakten på fordonssidan så att den lilla fliken släpper från hålet i kontakten på fotutrymmets panelsida, medan du släpper kontakten.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Dra inte i ledarna när du kopplar ur kontakterna, för att undvika skador. När du kopplar ur kontakterna ska du se till att dra från plasten på själva kontakterna.
 4. Använd ett bändverktyg och lossa försiktigt panelen, med början uppifrån och nedåt, från mittkonsolens högra sida.
 5. Ta bort den 6 mm-skruv som fäster kupéfiltrets kåpa vid modulen för värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) och ta sedan loss kupéfiltrets kåpa och lägg den åt sidan. Vissa fordon har flikar i stället för 6 mm-skruven: använd pekfingret och tummen för att trycka ihop de två flikarna längst ned på kupéfiltrets kåpa. Luta kåpan utåt för att ta bort den.
 6. Fäll ut det övre kupéfiltrets dragflikar.
 7. Dra ut det övre kupéfiltret från HVAC-modulen medan du håller i dess flikar.
 8. Dra ut det nedre kupéfiltret uppåt ur HVAC-modulen medan du håller i dess övre flik.
 9. Säkerställ att pilarna på de båda nya filtren pekar bakåt i fordonets längdriktning och sätt in det nedre kupéfiltret i HVAC-modulen och sänk ned det på plats. Sätt sedan det övre kupéfiltret ovanpå.
 10. Fäll in flikarna så att kupéfiltrets kåpa kan monteras.
 11. Montera kupéfiltrets kåpa genom att koppla fast dess nedre fästflik och säkra den med 6 mm-skruven. Dra åt skruven med 1,2 Nm/0,89 ft-lbs. Fordon som har flikar i stället för en 6 mm-skruv: manövrera kupéfiltrets toppskåra på plats och fäst sedan flikarna längst ned på HVAC-modulen.
 12. Koppla in de två elanslutningarna till komponenterna i benutrymme höger fram och fäst panelen med tryckklämmorna.
 13. Rikta in panelen på höger sida mot de främre och bakre guidespåren i mittkonsolen och tryck tills alla klämmorna sitter fast korrekt.
 14. Lägg tillbaka golvmattan och flytta sedan tillbaka framsätet till det högra framsätet.