Montera satsen med skyddsskikt för färg

Gör följande för att montera satsen med skyddsskikt för färg:

 1. Rengör monteringsområdet med bilschampo och vatten och torka sedan med en ren mikrofiberduk. Se till att du får bort smuts, fett med mera.
 2. Skapa glidvätskan genom att blanda ca 15 % babyschampo och 85 % vatten i en sprejflaska eller annan lämplig behållare. Skaka behållaren så att vätskan blandas ordentligt.
 3. Applicera stora mängder av vätskan på monteringsområdet och det vänstra skyddets framsida.
 4. Lossa det vänstra skyddet från baksidan och applicera vätskan på baksidan när det lossnar.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Vänster och höger skydd kan inte bytas med varandra. Den klistriga baksidan ska fästas på billacken och följa karossens form.
 5. Fäst det vänstra skyddet på bakdörren och passa in underdelen av skyddet med dörrens undersida och den högra sidan av skyddet med dörrens ände.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Applicera glidvätska om det behövs för att flytta runt skyddet så att det är i linje med dörrens form och hela skyddet sitter fast på lacken.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Ingen del av skyddet får hänga ut från kanten på fordonet.
 6. När du har fäst skyddet på rätt sätt ska du använda gummiskrapan för att få bort eventuella luftbubblor mellan skyddet och lacken.
 7. Utför steg 3–6 för den högra sidan av fordonet.