Ta bort och montera Aero-täcksidor

Om Model Y är utrustad med Aero-täcksidor måste du ta bort dem för att komma åt hjulmuttrarna.

Ta bort en aero-täcksida:

  1. Ta ett ordentligt tag om aero-täcksidan med båda händerna.
  2. Dra aero-täcksidan mot dig för att frigöra fästklämmorna.
    Aero-täcksida med en pil som pekar bort från däcket

Montera en aero-täcksida:

  1. Rikta in aero-täcksidan med ventilskaftet.
  2. Tryck ordentligt i mitten av täcksidan för att fästa den och arbeta dig utåt och tryck ordentligt längst ut på varje eker. Du kan behöva hålla fast motsatta sidan av täcksidan tills varje eker sitter fast ordentligt.
  3. Tryck ordentligt i mitten av täcksidan (slå inte på täcksidan med händerna) för att se till att den sitter fast.
  4. Slutligen drar du snabbt i varje eker för att bekräfta att de sitter fast.
Aero-täcksidans Tesla-”T” är inriktat mot däckets ventilskaft med en pil som pekar från täcksidan till däcket

På Gemini-hjul ska du trycka på täcksidans ytterkant tills den är inriktad mot hjulytan. Tryck på Tesla-T:et i mitten tills kapseln snäpps på plats. Se för mer information.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Se till att aero-täcksidan sitter fast ordentligt innan du kör så att den inte faller av.