Fylla på spolarvätska

Den enda behållare som du kan fylla på med vätska är behållaren för spolarvätska vilken är placerad bakom det främre bagageutrymmet. När nivån är låg visas ett meddelande på pekskärmen.

Så här gör du för att fylla på spolarvätska:

  1. Öppna motorhuven.
  2. Gör rent runt påfyllningslocket innan du öppnar det för att förhindra att det kommer in smuts i behållaren.
  3. Öppna påfyllningslocket.
  4. Fyll på behållaren tills vätskenivån syns precis under påfyllningshalsen och försök undvika att spilla. Behållaren har en volym på 4,5 liter.
    Påfyllningslock med en zoomruta som visar målmängden för påfyllning.
  5. Torka omedelbart upp eventuellt spill och tvätta det påverkade området med vatten.
  6. Sätt tillbaka påfyllningslocket.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Använd endast spolarvätska för motorfordon. Om du använder andra substanser, till exempel obehandlat vatten, kan det orsaka bakterieväxt i klimatanläggningen som leder till dålig lukt eller eventuella skador som inte omfattas av garantin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vissa nationella eller lokala bestämmelser begränsar användningen av flyktiga organiska föreningar. Flyktiga organiska föreningar används ofta som frostskyddsmedel i spolarvätska. Använd en spolarvätska med begränsat innehåll av flyktiga organiska föreningar endast om den ger tillräckligt frostskydd för alla klimat som du kör Model Y i.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Lägg inte till färdigblandade spolarvätskor som innehåller vattenavvisande eller insektsborttagande medel. Dessa vätskor kan orsaka ränder, smetning och gnissel eller andra ljud.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Vid temperaturer under 40° F (4° C) bör du använda en spolarvätska med frostskyddsmedel. Om man vid kallt väder använder en spolarvätska utan frostskyddsmedel kan det försämra sikten genom vindrutan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Spolarvätska kan vara irriterande för ögon och hud. Läs och följ instruktionerna från spolarvätskans tillverkare.