Byte av huvens gasfjädrar

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vid byte av ett gasfjäderpar, ta en i taget. Ta inte bort båda gasfjädrarna samtidigt i den händelse det tillfälliga stödet går sönder eller slutar fungera.

Om huvens gasfjädrar av någon anledning inte fungerar, kan de bytas ut. Så här byter du huvens gasfjädrar:

  1. Öppna huven och använd ett tillfälligt stöd som inte är repande för att hålla den öppen.

  2. Använd ett bändverktyg för att lossa gasfjäderns nedre klämma och dra ut gasfjädern från fästet i fordonets kaross.

  3. Använd ett bändverktyg för att lossa gasfjäderns övre klämma och dra ut gasfjädern från fästet i huven. Ta bort den gamla gasfjädern från fordonet.

  4. Rengör infästningspunkterna på fordonet och smörj båda fästpunkterna på den nya gasfjädern.

  5. Fäst gasfjäderns kolvände på fordonets kaross och cylinderänden på huven. Säkerställ att klämmorna monteras korrekt.

  6. Ta bort det tillfälliga stödet och kontrollera att huven öppnas och stängs korrekt.