Byta batteri i fjärrnyckeln

Vid normal användning har fjärrnyckeltillbehöret ett batteri som håller i upp till ett år beroende på fjärrnyckelversion och valda fordonsinställningar. När batteriladdningen är låg visas ett meddelande på pekskärmen.

Byta batteri i fjärrnyckeln:

 1. Placera fjärrnyckeln med knappsidan nedåt på en mjuk yta och lossa den nedre luckan med ett litet verktyg med platt blad.
 2. Ta bort batteriet genom att lyfta bort det från fästklämmorna.
 3. Sätt i det nya batteriet (typ CR2032) med ”+” uppåt och undvik att vidröra batteriets platta yta.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Torka av batteriet före montering och undvik att vidröra batteriets plana ytor. Fingeravtryck på batteriets plana ytor kan förkorta batteriets livslängd.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  CR2032-batterier finns att köpa i alla butiker där batterier säljs.
 4. Håll den nedre luckan vinklad, rikta in flikarna på luckans motsvarande öppningar på fjärrnyckeln och tryck sedan luckan ordentligt på nyckeln tills den snäpps på plats.
 5. Kontrollera att fjärrnyckeln fungerar genom att låsa upp och låsa Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Fjärrnyckelns batterier innehåller ett ämne som kan orsaka kemisk brandskada och ska inte förtäras. Fjärrnyckeln innehåller ett knappcellsbatteri. Om knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga interna brännskador inom två timmar som kan leda till dödsfall. Förvara nya och använda batterier oåtkomligt för barn. Om batterifacket inte stängs ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den oåtkomligt från barn. Om du tror att ett batteri har svalts eller placerats i någon del av kroppen ska du omedelbart uppsöka sjukvård.