Omstart av pekskärmen

Du kan starta om pekskärmen om den inte svarar eller uppvisar ovanligt beteende.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Starta om pekskärmen endast när bilen har stannat och är i parkeringsläge. Visning av bilstatus, säkerhetsvarningar, backkamera osv. är inte synliga under omstart
  1. Lägg i parkeringsläget.
  2. Håll ned båda rullningsknapparna på ratt tills pekskärmen blir svart.
    Ratt med zoomruta med uppåtpilar som pekar mot vänster och höger rullningsknappar.
  3. Vänta cirka 30 sekunder tills pekskärmen startar om. Om pekskärmen fortfarande inte svarar eller uppvisar ovanligt beteende efter några minuter kan du försöka slå av och på fordonets ström (om möjligt). Se Slå av och på fordonets ström.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ett tryck på rullningsknapparna startar endast om pekskärmen. Det startar inte om någon annan fordonskomponent och innebär inte att Model Y stängs av och slås på.