Så här bokar du service

Boka service

Det är enkelt att boka ett servicebesök med mobilappen. Efter att du har tryckt på Boka service väljer du den typ av service som behövs och följer anvisningarna i mobilappen. Lämna så detaljerad information som möjligt, till exempel:

  • Foton, ljudinspelningar eller videor.
  • Datum, tid och tidszon när felet inträffade.
  • Användningsland och plats.
  • Ungefär hur snabbt fordonet kördes (om tillämpligt).
  • Miljöförhållanden (regn, snö, kallt, etc.).
  • Vägnamn och vägtyp (om tillämpligt).
  • Körfältsmarkeringarnas kvalitet (om tillämpligt).
  • Tillämpliga fordonsinställningar.
  • Identifierbara symptom.

Gå till https://www.tesla.com/support/service-visits för mer information om att boka service.