Hantera nycklar

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på marknadsregion och fordonskonfiguration är kanske inte fjärrnycklar tillgängliga för alla fordon.

Du kan visa en lista med alla nycklar som har åtkomst till din Model Y genom att trycka på Reglage > Lås. En ikon visas bredvid varje nyckel för att ange om nyckeln är en telefonnyckel, ett nyckelkort eller en fjärrnyckel (om tillämpligt). Använd den här listan för att hantera nycklar som kan låsa och låsa upp Model Y.

Model Y har stöd för upp till 19 nycklar. När du har nått den här gränsen måste du ta bort en nyckel innan du kan lägga till en ny.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan använda samma nyckel till fler än en Model Y. På så sätt behöver du inte handskas med flera nycklar när du byter fordon. Om du anpassar namnet på ett parkopplat nyckelkort eller fjärrnyckel på en Model Y (genom att trycka på pennikonen) kommer samma namn att visas på alla andra Model Y som är parkopplade med nyckelkortet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du leasar fordonet kontaktar du leasingföretaget för att lägga till eller ta bort nycklar.

Lägga till nycklar från pekskärmen

Om du har ett nyckelkort eller en fjärrnyckel som redan är parkopplad med fordonet kan du parkoppla en ny nyckel med pekskärmen.

 1. På pekskärmen trycker du på Reglage > Lås > Nycklar > Lägg tll nyckel.
 2. Läs av det nya nyckelkortet eller den nya fjärrnyckeln på kortläsaren bakom mugghållarna längst upp på mittkonsolen. När det nya nyckelkortet eller den nya fjärrnyckeln känns igen tar du bort det/den från kortläsaren.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om du vill lägga till en fjärrnyckel ska du se till att den har rumstemperatur. Det kan vara svårt att parkoppla en mycket kall fjärrnyckel.
 3. Läs av ett nyckelkort eller en fjärrnyckel som redan har parkopplats med fordonet för att bekräfta parkoppling med ny nyckel.
 4. När den nya nyckeln är tillagd finns den med i listan över nycklar. Tryck på den tillhörande pennikonen för att anpassa nyckelns namn.

Lägga till nycklar från mobilappen

Om du inte har ett fungerande nyckelkort eller en fjärrnyckel kan du lägga till en ny nyckel med Tesla-mobilappen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Endast fordonsägaren kan para en ny nyckel med mobilappen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Parkoppling av en nyckel med mobilappen stöds i version 4.29.0 av Tesla-mobilappen på fordon med programvaruversion 2022.40 eller senare.
 1. När du sitter i fordonet eller är nära det öppnar du Tesla-mobilappen på din mobiltelefon.
 2. I mobilappen trycker du på Säkerhet och förare och sedan på Lägg till nyckelkort.
 3. Läs av det nya nyckelkortet eller den nya fjärrnyckeln på kortläsaren bakom mugghållarna längst upp på mittkonsolen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om du vill lägga till en fjärrnyckel ska du se till att den har rumstemperatur. Det kan vara svårt att parkoppla en mycket kall fjärrnyckel.
 4. När nyckeln har parkopplats visas ett bekräftelsemeddelande i mobilappen. Tryck på Klar i mobilappen och ta bort nyckelkortet eller fjärrnyckeln från kortläsaren.
 5. När det är klart visas den nya nyckeln i pekskärmens nyckellista. Tryck på den tillhörande pennikonen för att anpassa nyckelns namn.

Ta bort nycklar

Om du vill att en nyckel inte längre ska användas för att låsa och låsa upp Model Y (om du t.ex. har förlorat din telefon, ditt nyckelkort osv.) följer du dessa steg för att ta bort nyckeln.

 1. På pekskärmen ska du trycka på Reglage > Lås.
 2. Leta reda på den nyckel som du vill ta bort från nyckellistan och tryck sedan på nyckelns tillhörande skräpikon.
 3. När du får en uppmaning läser du av en redan parkopplad nyckel på kortläsaren för att bekräfta borttagningen. När nyckeln är raderad visas den inte längre i listan med nycklar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model Y behöver alltid minst ett parkopplat nyckelkort eller en parkopplad fjärrnyckel. Om det endast finns ett nyckelkort kvar i nyckellistan kan du inte ta bort det.

Ersätta ett nyckelkort

Om du förlorat ett nyckelkort kan du köpa ett ersättningskort i Tesla-butiken. Vid parkoppling följer du stegen ovan. Kom ihåg att, av säkerhetsskäl, ta bort dina gamla nyckelkort från Reglage > Lås > Nycklar.