Εκκίνηση με σύνδεση βοηθητικής μπαταρίας στην μπαταρία χαμηλής τάσης (μολύβδου-οξέος)

Τα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί στο Gigafactory Σαγκάης πριν από τον Οκτώβριο 2021 περίπου και στο εργοστάσιο του Fremont πριν από τον Δεκέμβριο 2021 περίπου διαθέτουν μπαταρία χαμηλής τάσης τύπου μολύβδου-οξέος.

Σε περίπτωση εκκίνησης του Model Y με βοηθητική παροχή ρεύματος από άλλο όχημα, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος. Οι παρακάτω οδηγίες προϋποθέτουν τη χρήση εξωτερικής παροχής ρεύματος χαμηλή τάση (π.χ. φορητή βοηθητική μπαταρία).

 1. Ανοίξτε το καπό.
 2. Αφαιρέστε το πάνελ συντήρησης τραβώντας το προς τα πάνω, ώστε να απασφαλιστούν τα διακοσμητικά κλιπ που το συγκρατούν στη θέση του.
 3. Εάν είναι εξοπλισμένο με φίλτρο HEPA, διπλώστε προσεκτικά την τσιμούχα του φίλτρου HEPA προς το μπροστινό μέρος του οχήματος, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην μπαταρία χαμηλή τάση.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Ο χώρος για την πρόσβαση στην μπαταρία χαμηλή τάση είναι περιορισμένος. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα πιεζόμενα κλιπ από το πίσω κάλυμμα προστασίας για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα.
 4. Συνδέστε το κόκκινο θετικό καλώδιο (+) της παροχής ρεύματος χαμηλή τάση στον κόκκινο θετικό πόλο (+) της μπαταρίας χαμηλή τάση.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Για να μην προκληθεί ζημιά στο Model Y, μην αφήνετε το θετικό καλώδιο να έρθει σε επαφή με άλλα μεταλλικά εξαρτήματα, όπως το στήριγμα συγκράτησης της μπαταρίας.
 5. Συνδέστε το μαύρο αρνητικό (-) καλώδιο της παροχής ρεύματος χαμηλή τάση στον μαύρο αρνητικό πόλο (-) της μπαταρίας χαμηλή τάση.
 6. Ενεργοποιήστε την εξωτερική παροχή ρεύματος (ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή). Αγγίξτε την οθόνη αφής για να την ενεργοποιήσετε.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να λάβει αρκετή ηλεκτρική ισχύ η οθόνη αφής για να ενεργοποιηθεί.
 7. Όταν πάψει να χρειάζεται η εξωτερική παροχή ρεύματος χαμηλή τάση, αποσυνδέστε και τα δύο καλώδια από τους πόλους της μπαταρίας ξεκινώντας από το μαύρο αρνητικό (-) καλώδιο.
 8. Επανατοποθετήστε στην αρχική του θέση το πάνελ επένδυσης εισαγωγής αέρα της καμπίνας και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.
 9. Επανατοποθετήστε το πάνελ συντήρησης στην αρχική του θέση και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.
 10. Κλείστε το καπό.

Εάν αντικαθιστάτε την μπαταρία μολύβδου-οξέος με μια μπαταρία διαφορετικού μοντέλου, θα πρέπει να αλλάξετε τη διαμόρφωση πύλης στην οθόνη αφής του οχήματός σας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις για περισσότερες πληροφορίες.