Αντικατάσταση του φίλτρων HEPA

Εάν διατίθεται, η Tesla συνιστά να γίνεται αντικατάσταση του φίλτρων ΗΕΡΑ κάθε 3 έτη (μία φορά ετησίως στην Κίνα).

Αφαίρεση:

 1. Ανοίξτε το καπό.
 2. Αφαιρέστε την ποδιά κάτω από το καπό του οχήματος εισάγοντας ένα μικρό, επίπεδο εργαλείο που δεν προκαλεί φθορά, ή τα δάκτυλά σας κάτω από το πλαίσιο. Τραβήξτε προς τα επάνω για να χαλαρώσετε τα κλιπ και να απομακρύνετε την ποδιά κάτω από το καπό.
  Εικόνα οχήματος με ανοιχτό τον μπροστινό χώρο αποσκευών και επισημασμένη την πίσω ποδιά κάτω από το καπό
 3. Χρησιμοποιώντας ένα καρυδάκι 10 mm, αφαιρέστε το μπουλόνι που συνδέει το στόμιο του δοχείου υγρού του συστήματος πλύσης με τη μονάδα αποθήκευσης κάτω από το καπό.
  Κοντινή λήψη του μπουλονιού που συνδέει το στόμιο του δοχείου υγρού του συστήματος πλύσης με τη μονάδα αποθήκευσης κάτω από το καπό
 4. Αφαιρέστε το στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης από το όχημα. Εάν το δοχείο του συστήματος πλύσης παρμπρίζ είναι γεμάτο, ενδέχεται να διαρρεύσει λίγο υγρό από το σύστημα πλύσης παρμπρίζ.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα από το στόμιο.
  Κοντινή λήψη των γλωττίδων που συγκρατούν το στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης στη θέση του
 5. Με ένα καρυδάκι 10 mm, αφαιρέστε τα μπουλόνια (x2) που συνδέουν το συγκρότημα φίλτρου HEPA στο όχημα.
  Επισημασμένα μπουλόνια (x2) στο συγκρότημα φίλτρου HEPA
 6. Αφαιρέστε με προσοχή το συγκρότημα φίλτρου HEPA από το όχημα, γέρνοντας το πίσω άκρο του συγκροτήματος φίλτρου προς τα επάνω πέρα από το δοχείο υγρού φρένων και ανασηκώνοντας και αφαιρώντας το συγκρότημα φίλτρου από το όχημα, προσέχοντας να μην χτυπήσετε και να μην προκαλέσετε ζημιά σε άλλα εξαρτήματα.
  Εικόνα που δείχνει την αφαίρεση του συγκροτήματος φίλτρου HEPA ανασηκώνοντάς το και αφαιρώντας το από το όχημα
 7. Με ένα κατσαβίδι Torx T20, αφαιρέστε τις βίδες (x10) που συνδέουν το κάλυμμα του φίλτρου HEPA στο συγκρότημα φίλτρου HEPA και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα από το συγκρότημα.
  Βίδες (x10) που επισημαίνονται στο συγκρότημα φίλτρου HEPA
 8. Αφαιρέστε τα παλιά φίλτρα άνθρακα από το περίβλημα του φίλτρου.
 9. Αφαιρέστε τα παλιά φίλτρα HEPA από το περίβλημα του φίλτρου HEPA πιέζοντας προσεκτικά την τσιμούχα από καουτσούκ για να απελευθερώσετε το φίλτρο κατά μήκος της τσιμούχας.

Τοποθέτηση:

 1. Τοποθετήστε τα νέα φίλτρα HEPA στο συγκρότημα φίλτρων HEPA. Λυγίστε το περίβλημα προς τα έξω για να βεβαιωθείτε ότι η τσιμούχα εφαρμόζει πλήρως γύρω από τα φίλτρα.
  Κοντινό πλάνο των φίλτρων HEPA στο συγκρότημα
 2. Τοποθετήστε τα νέα φίλτρα άνθρακα στο συγκρότημα φίλτρων, με τα βέλη στα φίλτρα να δείχνουν προς το μέρος σας.
  Κοντινό πλάνο των φίλτρων άνθρακα στο συγκρότημα
 3. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Torx T20 για να επανατοποθετήσετε τις βίδες (x10) που συνδέουν το κάλυμμα του φίλτρου HEPA στο συγκρότημα φίλτρων HEPA. Σφίξτε με ροπή 1,6 Nm (1,2 ft-lb).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Προσέξτε να μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά.
  Βίδες (x10) που επισημαίνονται στο συγκρότημα φίλτρου HEPA
 4. Μετακινήστε το συγκρότημα φίλτρου ΗΕΡΑ στη θέση του, προσέχοντας να μην χτυπήσετε ή να μην προκαλέσετε ζημιά σε άλλα εξαρτήματα.
  Εικόνα που δείχνει την επανατοποθέτηση του συγκροτήματος φίλτρου HEPA στο όχημα
 5. Με ένα καρυδάκι 10 mm, σφίξτε τα μπουλόνια (x2). Σφίξτε τα με ροπή 10 Nm (7,4 ft-lbs).
  Επισημασμένα μπουλόνια (x2) στο συγκρότημα φίλτρου HEPA
 6. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος στεγανοποίησης στο στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης έχει εφαρμόσει σωστά και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης, εισαγάγοντάς το στο δοχείο του συστήματος πλύσης.
  Κοντινή λήψη του δακτυλίου στεγανοποίησης στο στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης με ένα βέλος που δείχνει το δοχείο του συστήματος πλύσης
 7. Περάστε τον εύκαμπτο σωλήνα έτσι ώστε να ασφαλίσει από τις γλωττίδες (x3) που τον συνδέουν στο στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης.
  Κοντινή λήψη των γλωττίδων που συγκρατούν το στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης στη θέση του
 8. Χρησιμοποιήστε ένα πιεζόμενο κλιπ[ συνδέει το στόμιο του δοχείου υγρού του συστήματος πλύσης με τη μονάδα αποθήκευσης κάτω από το καπό.
  Κοντινή λήψη του μπουλονιού που συνδέει το στόμιο του δοχείου υγρού του συστήματος πλύσης με τη μονάδα αποθήκευσης κάτω από το καπό
 9. Επανατοποθετήστε την ποδιά κάτω από το καπό, ευθυγραμμίζοντας τα κλιπ με τα ανοίγματά τους στον μπροστινό χώρο αποσκευών. Πιέστε προς τα κάτω για να ασφαλίσουν στη θέση τους. Τα κλιπ ασφαλίζουν με ένα χαρακτηριστικό "κλικ".
  Εικόνα οχήματος με ανοιχτό τον μπροστινό χώρο αποσκευών και επισημασμένη την πίσω ποδιά κάτω από το καπό
 10. Κλείστε το καπό.