Διαδοχική απενεργοποίηση/ενεργοποίηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Model Y εάν επιδεικνύει ασυνήθιστη συμπεριφορά ή εάν εμφανίζει μια ειδοποίηση χωρίς περιγραφή.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε περίπτωση που η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται ή παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά, δοκιμάστε Επανεκκίνηση της οθόνης αφής προτού εκτελέσετε διαδοχικά την απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του οχήματος.
  1. Επιλέξτε τη σχέση στάθμευσης.
  2. Στην οθόνη αφής, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Safety > Power Off.
  3. Περιμένετε τουλάχιστον δύο λεπτά χωρίς να αλληλεπιδράσετε με το όχημα. Μην ανοίξετε τις πόρτες, μην αγγίξετε το πεντάλ φρένου, μην αγγίξετε την οθόνη αφής κ.λπ.
  4. Μετά από δύο λεπτά, πατήστε το πεντάλ φρένου ή ανοίξτε την πόρτα για να ενεργοποιήσετε το όχημα.