Βαθμονόμηση καμερών

Model Y πρέπει να εκτελεί ελιγμούς με ακρίβεια όταν χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες του Autopilot. Επομένως, πριν την πρώτη χρήση ορισμένων λειτουργιών ή μετά από ειδικούς τύπους επισκευών σέρβις, οι κάμερες πρέπει να ολοκληρώσουν μια διαδικασία αυτόματης βαθμονόμησης. Για δική σας διευκόλυνση, εμφανίζεται στην οθόνη αφής μια ένδειξη προόδου.

Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, οι λειτουργίες Autopilot είναι διαθέσιμες για χρήση. Η βαθμονόμηση συνήθως ολοκληρώνεται μετά από οδήγηση για 20-25 μίλια (32-40 km), αλλά η απόσταση διαφέρει ανάλογα με τις οδικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Για παράδειγμα, η βαθμονόμηση ολοκληρώνεται γρηγορότερα όταν οδηγείτε σε ίσιο δρόμο με πολλές λωρίδες, (π.χ. σε εθνική οδό ή αυτοκινητόδρομο ελεγχόμενης πρόσβασης), όπου οι διαγραμμίσεις των λωρίδων είναι εξαιρετικά ευδιάκριτες (στη λωρίδα οδήγησης αλλά και στις παρακείμενες λωρίδες). Επικοινωνήστε με την Tesla, μόνο εάν το Model Y δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία βαθμονόμησης μετά από οδήγηση για 100 μίλια (160 km) υπό τις συνθήκες που περιγράφονται.

Εάν μια κάμερα μετακινηθεί από τη βαθμονομημένη θέση της (για παράδειγμα, εάν γίνει αντικατάσταση της κάμερας ή του παρμπρίζ), πρέπει να διαγράψετε τη βαθμονόμηση. Για να το κάνετε αυτό, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Service > Camera Calibration > Clear Calibration. Όταν διαγραφεί η βαθμονόμηση, το Model Y θα επαναλάβει τη διαδικασία βαθμονόμησης. Αν και αυτό βοηθά στην εκ νέου βαθμονόμηση των καμερών σε πολλές περιπτώσεις, η επιλογή Clear Calibration ενδέχεται να μην επιλύσει όλα τα προβλήματα της κάμερας και του αισθητήρα.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για να βαθμονομηθούν οι κάμερες, απαιτούνται εξαιρετικά ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, τόσο στη λωρίδα οδήγησης όσο και στις παρακείμενες λωρίδες (τουλάχιστον δύο λωρίδες σε κάθε πλευρά του οχήματος). Για καλύτερα αποτελέσματα, οδηγήστε στη μεσαία λωρίδα εθνικής οδού ή αυτοκινητόδρομου με πολλές λωρίδες (ιδανικά, με τουλάχιστον πέντε λωρίδες) που διαθέτει σαφείς διαγραμμίσεις λωρίδων και ελάχιστη κίνηση.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία που δεν είναι διαθέσιμη μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία βαθμονόμησης, η λειτουργία απενεργοποιείται και εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη αφής.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Model Y πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης, αν γίνει σέρβις στις κάμερες από την Tesla και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά από ενημέρωση του λογισμικού.