Τοποθέτηση λασπωτήρων

Για να τοποθετήσετε τον λασπωτήρα, κάντε τα εξής:

 1. Καθαρίστε την περιοχή τοποθέτησης με αλκοόλη και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς πριν από την τοποθέτηση.
 2. Γυρίστε το τιμόνι τέρμα αριστερά, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή εργασίας.
 3. Χρησιμοποιήστε με προσοχή ένα εργαλείο αφαίρεσης πιεζόμενων κλιπ ή ένα ίδιο κατσαβίδι, για να αφαιρέσετε τα κάτω πιεζόμενα κλιπ (x2) που ασφαλίζουν την επένδυση θόλου του εμπρός τροχού. Απορρίψτε τα πιεζόμενα κλιπ.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Απορρίψτε τα υπάρχοντα πιεζόμενα κλιπ. Μην χρησιμοποιείτε τα υπάρχοντα πιεζόμενα κλιπ για να τοποθετήσετε το κιτ λασπωτήρα.
 4. Μετακινήστε τον λασπωτήρα στη θέση του, ώστε οι γλωττίδες στον λασπωτήρα να αγκιστρωθούν στην πίσω πλευρά του διακοσμητικού μπροστινού φτερού. Βεβαιωθείτε ότι ο λασπωτήρας είναι σωστά ευθυγραμμισμένος με τις οπές στην επένδυση προστατευτικό θόλου του μπροστινού τροχού και στο αμάξωμα του οχήματος.
 5. Τοποθετήστε το ανοιγμένο (πλαστικό πριτσίνι τραβηγμένο προς τα έξω) καινούργιο πιεζόμενο κλιπ στην εσωτερική οπή και, στη συνέχεια, σπρώξτε το πλαστικό πριτσίνι προς τα μέσα για να κλείσετε το πιεζόμενο κλιπ.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει πρώτα το εσωτερικό πιεζόμενο κλιπ.
 6. Τοποθετήστε το ανοιγμένο (πλαστικό πριτσίνι τραβηγμένο προς τα έξω) καινούργιο πιεζόμενο κλιπ στην εξωτερική οπή και, στη συνέχεια, σπρώξτε το πλαστικό πριτσίνι προς τα μέσα για να κλείσετε το πιεζόμενο κλιπ.
 7. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία στη δεξιά πλευρά του οχήματος, για να τοποθετήσετε τον δεξιό λασπωτήρα.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Αυτή η διαδικασία και οι εικόνες παρουσιάζουν λεπτομερώς τον τρόπο τοποθέτησης του αριστερού λασπωτήρα. Οι οδηγίες για τη δεξιά πλευρά είναι κατοπτρικά αντίθετες.