Προσθήκη και κατάργηση κλειδιών

Προσθήκη νέου κλειδιού:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για να προσθέσετε ένα keyfob, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου. Η σύζευξη ενός keyfob που έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να είναι ανεπιτυχής.
  1. Στην οθόνη αφής, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Locks > Keys > Add Key.
  2. Σαρώστε τη νέα κάρτα-κλειδί ή το keyfob στη συσκευή ανάγνωσης καρτών πίσω από τις ποτηροθήκες στο πάνω μέρος της κεντρικής κονσόλας. Αφού αναγνωριστεί η νέα κάρτα-κλειδί ή το keyfob, απομακρύνετέ το από τη συσκευή ανάγνωσης καρτών.
  3. Σαρώστε μια κάρτα-κλειδί ή ένα keyfob που έχει ήδη συζευχθεί με το όχημα, για να επιβεβαιώσετε τη νέα σύζευξη κλειδιών.
  4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το νέο κλειδί εμφανίζεται στη λίστα κλειδιών. Αγγίξτε το σχετικό εικονίδιο μολυβιού για να προσαρμόσετε το όνομα του κλειδιού.

Κατάργηση κλειδιού:

Όταν δεν θέλετε πλέον να έχει πρόσβαση στο Model Y ένα κλειδί (για παράδειγμα, εάν χάσατε το τηλέφωνο ή την κάρτα-κλειδί κ.λπ.), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το καταργήσετε.

  1. Στην οθόνη αφής, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Locks.
  2. Στη λίστα κλειδιών, βρείτε το κλειδί που θέλετε να καταργήσετε και πατήστε το σχετικό εικονίδιο κάδου απορριμμάτων.
  3. Όταν σας ζητηθεί, σαρώστε ένα κλειδί με ελεγμένη ταυτότητα στη συσκευή ανάγνωσης καρτών για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η λίστα κλειδιών δεν θα περιλαμβάνει πλέον το διαγραμμένο κλειδί.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Model Y χρειάζεται πάντα τουλάχιστον μία κάρτα-κλειδί ή ένα keyfob με ελεγμένη ταυτότητα. Εάν έχει παραμείνει μόνο μια κάρτα-κλειδί στη λίστα κλειδιών, δεν μπορείτε να τη διαγράψετε.