Προγραμματισμός σέρβις

Ο προγραμματισμός μιας επίσκεψης για σέρβις μέσω της εφαρμογής για κινητά γίνεται εύκολα. Αφού αγγίξετε το στοιχείο Schedule Service, επιλέξτε τον τύπο του σέρβις που χρειάζεστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για κινητά. Δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για να βοηθήσετε καλύτερα την ομάδα σέρβις να εντοπίσει την αιτία της ανησυχίας, όπως:

  • Φωτογραφίες, εγγραφές ήχου ή βίντεο.
  • Ημερομηνίες, ώρες και τη ζώνη ώρα τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα.
  • Χώρα χρήσης και τοποθεσία.
  • Ταχύτητα κατά προσέγγιση με την οποία ταξίδευε το όχημα (εάν ισχύει).
  • Περιβαλλοντικές συνθήκες (βροχή, χιόνι, κρύο κ.λπ.).
  • Όνομα οδού και τύπος οδού (εάν ισχύει).
  • Ποιότητα διαγραμμίσεων των λωρίδων (εάν ισχύει).
  • Ισχύουσες ρυθμίσεις οχήματος.
  • Αναγνωρίσιμα συμπτώματα.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.tesla.com/support/service-visitshttps://www.tesla.cn/support/service-visits στην Κίνα) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των ραντεβού για σέρβις.