Αντικατάσταση φίλτρων αέρα της καμπίνας

Το Model Y διαθέτει φίλτρα αέρα που εμποδίζουν την είσοδο γύρης, βιομηχανικών καταλοίπων, σκόνης από τον δρόμο και άλλων σωματιδίων στην καμπίνα από τους αεραγωγούς. Η Tesla συνιστά να γίνεται αντικατάσταση αυτών των φίλτρων κάθε 2 έτη (μία φορά ετησίως στην Κίνα). Μπορείτε να αγοράσετε φίλτρα για την καμπίνα στο κατάστημα της Teslahttps://shop.tesla.cn/ για την Κίνα).

Για να αντικαταστήσετε τα φίλτρα της καμπίνας:

 1. Απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού.
 2. Μετακινήστε το κάθισμα του συνοδηγού τέρμα προς τα πίσω και αφαιρέστε το πατάκι του συνοδηγού.
 3. Χρησιμοποιήστε έναν λοστό ανοίγματος κλιπ για να απασφαλίσετε προσεκτικά τα πιεζόμενα κλιπ που συγκρατούν το κάλυμμα του χώρου ποδιών του συνοδηγού στον πίνακα οργάνων. Στη συνέχεια, ενώ στηρίζετε το κάλυμμα του χώρου ποδιών, αποσυνδέστε τις δύο φίσες και μετακινήστε στο πλάι το κάλυμμα του χώρου ποδιών.
  • Για το φως, πιέστε προσεκτικά τη γλωττίδα προς τα κάτω καθώς απασφαλίζετε τη φίσα.
  • Για το ηχείο, γυρίστε προσεκτικά υπό γωνία τη φίσα στην πλευρά του οχήματος, ώστε η μικρή γλωττίδα να βγει από την οπή στη φίσα που βρίσκεται στην πλευρά του καλύμματος του χώρου των ποδιών καθώς απασφαλίζετε τη φίσα.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Για να μην προκληθεί ζημιά, μην τραβάτε τα καλώδια καθώς αποσυνδέετε τις φίσες. Όταν αποσυνδέετε τις φίσες, φροντίστε να τις τραβάτε από το ίδιο τους το πλαστικό.
 4. Με κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας για να απελευθερώσετε προσεκτικά το δεξί πάνελ από την κεντρική κονσόλα.
 5. Αφαιρέστε τη βίδα 6 mm που συγκρατεί το κάλυμμα των φίλτρων της καμπίνας στη μονάδα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) και μετά απελευθερώστε το κάλυμμα των φίλτρων της καμπίνας και μετακινήστε το στο πλάι. Σε ορισμένα οχήματα, οι γλωττίδες αντικαθιστούν τη βίδα 6 mm: Χρησιμοποιήστε τον δείκτη και τον αντίχειρά σας για να πιέσετε τις δύο γλωττίδες στο κάτω μέρος του καλύμματος του φίλτρου καμπίνας. Γείρετε το κάλυμμα προς τα έξω για να το αφαιρέσετε.
 6. Διπλώστε προς τα έξω τις γλωττίδες έλξης του πάνω φίλτρου της καμπίνας.
 7. Κρατώντας τις γλωττίδες του πάνω φίλτρου της καμπίνας, τραβήξτε προς τα έξω το πάνω φίλτρο και βγάλτε το από τη μονάδα HVAC.
 8. Κρατώντας την πάνω γλωττίδα του κάτω φίλτρου της καμπίνας, τραβήξτε προς τα πάνω το κάτω φίλτρο και βγάλτε το από τη μονάδα HVAC.
 9. Αφού βεβαιωθείτε ότι τα βέλη στα δύο καινούργια φίλτρα έχουν κατεύθυνση προς το πίσω μέρος του οχήματος, τοποθετήστε το κάτω φίλτρο της καμπίνας μέσα στη μονάδα HVAC και κατεβάστε το στη θέση του. Έπειτα τοποθετήστε από πάνω του το πάνω φίλτρο της καμπίνας.
 10. Διπλώστε τις γλωττίδες προς τα μέσα, για να μπορέσει να τοποθετηθεί το κάλυμμα των φίλτρων της καμπίνας.
 11. Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα των φίλτρων της καμπίνας, βάλτε πρώτα την κάτω γλωττίδα του καλύμματος στη θέση της και μετά στερεώστε τη βίδα 6 mm. Σφίξτε τη βίδα με ροπή 1,2 Nm/0,89 ft-lb. Σε οχήματα με γλωττίδες αντί για βίδα 6 mm: Μετακινήστε την επάνω εγκοπή του καλύμματος φίλτρου καμπίνας στη θέση της και κατόπιν ασφαλίστε τις γλωττίδες στο κάτω μέρος της μονάδας HVAC.
 12. Συνδέστε ξανά τις δύο φίσες στα εξαρτήματα στο κάλυμμα του χώρου ποδιών συνοδηγού και μετά στερεώστε ξανά το κάλυμμα στη θέση του με τα πιεζόμενα κλιπ.
 13. Ευθυγραμμίστε το δεξί πάνελ με τις εμπρός και πίσω εγκοπές εντοπισμού στην κεντρική κονσόλα και πιέστε μέχρι να κουμπώσουν καλά όλα τα κλιπ.
 14. Τοποθετήστε ξανά το πατάκι του συνοδηγού και επαναφέρετε το κάθισμα του συνοδηγού στη θέση του.