Επανεκκίνηση της οθόνης αφής

Εάν η οθόνη αφής σας δεν ανταποκρίνεται ή παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά, μπορείτε να την επανεκκινήσετε.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η επανεκκίνηση της οθόνης αφής πρέπει αν γίνεται μόνο όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο και έχει επιλεγεί στο κιβώτιο ταχυτήτων η θέση στάθμευσης. Η ένδειξη κατάστασης του αυτοκινήτου, οι προειδοποιήσεις ασφαλείας, η κάμερα οπισθοπορείας κ.λπ. δεν θα είναι ορατές κατά την επανεκκίνηση.
  1. Επιλέξτε τη θέση στάθμευσης στο κιβώτιο ταχυτήτων.
  2. Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά κύλισης στο τιμόνι μέχρι να μαυρίσει η οθόνη αφής.
    Τιμόνι με πλαίσιο μεγέθυνσης με βέλη προς τα πάνω που δείχνουν το αριστερό και το δεξί κουμπί κύλισης.
  3. Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα μέχρι να επανεκκινηθεί η οθόνη αφής. Εάν η οθόνη αφής εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται ή να παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά μετά από μερικά λεπτά, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το όχημα (εάν είναι δυνατόν). Βλ. Διαδοχική απενεργοποίηση/ενεργοποίηση.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το πάτημα των κουμπιών κύλισης επανεκκινεί μόνο την οθόνη αφής. Δεν επανεκκινεί κανένα άλλο εξάρτημα του οχήματος και δεν απενεργοποιεί και ενεργοποιεί το Model Y.