Φωτεινές ενδείξεις θύρας φόρτισης

Όταν η θύρα φόρτισης είναι ανοιχτή, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αλλάζει χρώμα για να γνωστοποιήσει την τρέχουσα κατάστασή της και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων στην απίθανη περίπτωση που προκύψουν. Ως υπενθύμιση, η φωτεινή ένδειξη της θύρας φόρτισης σβήνει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, εάν το όχημα είναι κλειδωμένο (για παράδειγμα, αν περπατήσετε μέχρι το αυτοκίνητο αφού φορτιστεί για λίγο).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Όταν συνδέετε το όχημά σας στην πρίζα, εξετάστε το ενδεχόμενο να παρακολουθήσετε το χρώμα της θύρας φόρτισης πριν απομακρυνθείτε. Εάν δείτε μια κόκκινη ή πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη, η αντιμετώπιση του προβλήματος πριν απομακρυνθείτε μπορεί να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη περίοδο φόρτισης.
Χρώμα φωτεινής ένδειξης θύρας φόρτισης Τι σημαίνει Τι πρέπει να κάνετε

ΛΕΥΚΟ - ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΗ

(φυσιολογική συμπεριφορά)

Model Y είναι έτοιμο για φόρτιση και ο σύνδεσμος δεν έχει τοποθετηθεί ή η ασφάλεια της θύρας φόρτισης είναι ξεκλείδωτη και ο σύνδεσμος είναι έτοιμος για αφαίρεση. Εισαγάγετε το βύσμα φόρτισης εάν θέλετε να φορτίσετε, ή αφαιρέστε το βύσμα φόρτισης εάν ολοκληρώσατε τη φόρτιση.

ΜΠΛΕ - ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ

(φυσιολογική συμπεριφορά)

Model Y επικοινωνεί ενεργά με τον σταθμό φόρτισης. Τίποτα. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι η θύρα φόρτισης είτε να αρχίσει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα (φόρτιση) είτε να ανάψει σταθερά με μπλε χρώμα (προγραμματίζεται μια περίοδος φόρτισης για το μέλλον).

ΜΠΛΕ - ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΗ

(ενδέχεται να απαιτείται ενέργεια)

Model Y ανιχνεύει ότι έχει συνδεθεί ένα βύσμα και η περίοδος φόρτισης έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει σε μια καθορισμένη μελλοντική ώρα. Δεν φορτίζει ενεργά. Εάν θέλετε να φορτίσετε αμέσως, απενεργοποιήστε την επιλογή Scheduled Charging ή αγγίξτε την επιλογή Start Charging στην οθόνη αφής ή στην εφαρμογή για κινητά. Εάν προορίζεται η ρύθμιση Προγραμματισμένης φόρτισης, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. Ως υπενθύμιση, η Προγραμματισμένη φόρτιση θυμάται την τοποθεσία σας.

ΠΡΑΣΙΝΟ - ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ

(φυσιολογική συμπεριφορά)

Φόρτιση σε εξέλιξη. Καθώς το Model Y πλησιάζει στην πλήρη φόρτιση, η συχνότητα των αναλαμπών μειώνεται. Τίποτα. Αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης όταν ολοκληρώσετε τη φόρτιση.

ΠΡΑΣΙΝΟ - ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΗ

(φυσιολογική συμπεριφορά)

Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης όταν είστε έτοιμοι για οδήγηση.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΗ

(απαιτείται ενέργεια)

Ο σύνδεσμος δεν είναι πλήρως συνδεδεμένο στη θύρα φόρτισης. Ευθυγραμμίστε ξανά τον σύνδεσμο με τη θύρα φόρτισης και τοποθετήστε τον πλήρως μέσα σε αυτήν. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ελέγξτε τη θύρα φόρτισης και τον σύνδεσμο για εμπόδια. Εάν δεν υπάρχουν εμπόδια, δοκιμάστε ένα διαφορετικό καλώδιο φόρτισης.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ

(απαιτείται ενέργεια)

Model Y φορτίζει με μειωμένο ρεύμα, επειδή δεν είναι πλήρως συνδεδεμένος στη θύρα φόρτισης. Ευθυγραμμίστε ξανά τον σύνδεσμο με τη θύρα φόρτισης και τοποθετήστε τον πλήρως μέσα σε αυτήν. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ελέγξτε τη θύρα φόρτισης και τον σύνδεσμο για εμπόδια. Εάν δεν υπάρχουν εμπόδια, δοκιμάστε ένα διαφορετικό καλώδιο φόρτισης.

ΚΟΚΚΙΝΟ - ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΗ

(απαιτείται ενέργεια)

Εντοπίστηκε βλάβη και η φόρτιση έχει διακοπεί ή δεν μπορεί να εκκινηθεί. Ελέγξτε τον την οθόνη αφής για ένα μήνυμα βλάβης. Εάν δεν υπάρχει βλάβη, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό καλώδιο φόρτισης ή να επαναφέρετε την πηγή φόρτισης (ανατρέξτε στις λυχνίες κατάστασης στο Mobile Connector ή στο Wall Connector, εάν υπάρχει). Εάν ένα διαφορετικό καλώδιο φόρτισης δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το όχημα χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής και δοκιμάστε ξανά.

ΚΑΜΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ

(φυσιολογική συμπεριφορά)

Model Y είναι κλειδωμένο και βρίσκεται σε αδράνεια για ένα χρονικό διάστημα. Τίποτα. Εάν ξεκλειδώσετε το όχημα ή πατήσετε το κουμπί στη λαβή φόρτισης, θα εμφανιστεί ξανά η φωτεινή ένδειξη κατάστασης της θύρας φόρτισης.