Έλεγχος υγρού φρένων

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν παρατηρήσετε αυξημένη κίνηση του πεντάλ φρένου ή σημαντική απώλεια υγρού φρένων, επικοινωνήστε αμέσως με την Tesla . Η οδήγηση υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες αποστάσεις πέδησης ή πλήρη βλάβη των φρένων.
Κόκκινο εικονίδιο με θαυμαστικό και τη λέξη "ΦΡΕΝΟ" από κάτω.
Μια κόκκινη ένδειξη φρένων στην οθόνη αφής σάς ειδοποιεί εάν η ποσότητα υγρού στο δοχείο υγρών φρένων μειωθεί κάτω από τη συνιστώμενη στάθμη. Εάν εμφανιστεί κατά την οδήγηση, σταματήστε μόλις είναι ασφαλές να κάνετε κάτι τέτοιο, πατώντας ελαφρά τα φρένα. Μην συνεχίσετε την οδήγηση. Επικοινωνήστε αμέσως με την Tesla.

Συμπλήρωση υγρού φρένων

Μην συμπληρώνετε υγρό φρένων. Οι ακόλουθες οδηγίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και για μελλοντική αναφορά:

  1. Καθαρίστε την τάπα πλήρωσης πριν την αφαιρέσετε, για να μην εισχωρήσουν ακαθαρσίες στο δοχείο.
  2. Ξεβιδώστε την τάπα και αφαιρέστε την.
  3. Συμπληρώστε υγρό στο δοχείο μέχρι την ένδειξη MAX χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υγρό φρένων.
  4. Τοποθετήστε ξανά την τάπα πλήρωσης και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένη.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
ΚΙΝΑ: Καθαρίστε την τάπα πλήρωσης προτού την αφαιρέσετε. Χρησιμοποιήστε μόνο υγρό DOT3 ή DOT4 από σφραγισμένο δοχείο.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε μόνο καινούργιο υγρό από σφραγισμένο αεροστεγές δοχείο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένο υγρό ή υγρό από δοχείο που ανοίξατε στο παρελθόν. Το υγρό απορροφά υγρασία που μειώνει την απόδοση των φρένων.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Το υγρό φρένων είναι εξαιρετικά τοξικό. Διατηρείτε τα δοχεία σφραγισμένα και μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση ακούσιας κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το υγρό των φρένων καταστρέφει τις βαμμένες επιφάνειες. Σκουπίστε αμέσως τυχόν χυμένο υγρό με απορροφητικό πανί και ξεπλύνετε την περιοχή με μείγμα ειδικού σαμπουάν αυτοκινήτου και νερό.