Αντικατάσταση της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Είναι ευθύνη σας να παρακολουθείτε την υγεία της μπαταρίας του χαμηλή τάση. Οι ζημιές στην μπαταρία χαμηλή τάση που οφείλονται στην εξάντληση της εμβέλειας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε ζημιές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, αντικαταστήστε την μπαταρία χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με τον ίδιο τύπο μπαταρίας. Η μπαταρία μολύβδου-οξέος χαμηλής τάσης για οχήματα στη Βόρεια Αμερική είναι η AtlasBX/Hankook 85B24LS 12 V 45 Ah. Μπορείτε να αγοράσετε μια νέα μπαταρία χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος που είναι συμβατή με το όχημά σας από το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αντικαταστήσετε την μπαταρία χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος. Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (όπως προστατευτικά γυαλιά, δερμάτινα γάντια κατά τον χειρισμό της μπαταρίας μολύβδου-οξέος κ.λπ.).

Αφαίρεση:

 1. Προετοιμάστε το όχημα για να αφαιρέσετε την μπαταρία χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος:
  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η σχέση στάθμευσης.
  2. Χαμηλώστε όλα τα παράθυρα.
  3. Ανοίξετε τον μπροστινό χώρο αποσκευών.
  4. Αφήστε μια πόρτα ανοιχτή, ώστε να μπορείτε να μπείτε ξανά στο όχημα, εάν χρειάζεται.
  5. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από τη θύρα φόρτισης.
 2. Στον μπροστινό χώρο αποσκευών, αφαιρέστε την ποδιά κάτω από το καπό του οχήματος εισάγοντας ένα μικρό, επίπεδο εργαλείο που δεν προκαλεί φθορά, ή τα δάκτυλά σας κάτω από το πλαίσιο. Τραβήξτε προς τα επάνω για να χαλαρώσετε τα κλιπ και να απομακρύνετε την ποδιά κάτω από το καπό.
  Εικόνα οχήματος με ανοιχτό τον μπροστινό χώρο αποσκευών και επισημασμένη την πίσω ποδιά κάτω από το καπό
 3. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε το φίλτρο HEPA:
  1. Χρησιμοποιώντας ένα καρυδάκι 10 mm, αφαιρέστε το μπουλόνι που συνδέει το στόμιο του δοχείου υγρού του συστήματος πλύσης με τη μονάδα αποθήκευσης κάτω από το καπό.
   Κοντινή λήψη του μπουλονιού που συνδέει το στόμιο του δοχείου υγρού του συστήματος πλύσης με τη μονάδα αποθήκευσης κάτω από το καπό
  2. Αφαιρέστε το στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης από το όχημα. Εάν το δοχείο του συστήματος πλύσης παρμπρίζ είναι γεμάτο, ενδέχεται να διαρρεύσει λίγο υγρό από το σύστημα πλύσης παρμπρίζ.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Σημείωση
   Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα από το στόμιο.
   Κοντινή λήψη των γλωττίδων που συγκρατούν το στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης στη θέση του
  3. Με ένα καρυδάκι 10 mm, αφαιρέστε τα μπουλόνια (x2) που συνδέουν το συγκρότημα φίλτρου HEPA στο όχημα.
   Επισημασμένα μπουλόνια (x2) στο συγκρότημα φίλτρου HEPA
  4. Αφαιρέστε το συγκρότημα φίλτρου HEPA από το όχημα, γέρνοντας το πίσω άκρο του συγκροτήματος φίλτρου προς τα επάνω πέρα από το δοχείο υγρού φρένων. Ανασηκώστε και αφαιρέστε το συγκρότημα φίλτρου από το όχημα, προσέχοντας να μην χτυπήσετε και να μην προκαλέσετε ζημιά σε άλλα εξαρτήματα.
   Εικόνα που δείχνει την αφαίρεση του συγκροτήματος φίλτρου HEPA ανασηκώνοντάς το και αφαιρώντας το από το όχημα
 4. Απενεργοποιήστε το όχημα μεταβαίνοντας στις επιλογές Controls > Safety > Power Off στην οθόνη αφής.
 5. Με ένα καρυδάκι 10 mm, χαλαρώστε το παξιμάδι που ασφαλίζει τον αρνητικό (-) σφιγκτήρα ακροδέκτη στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας μολύβδου-οξέος. Απελευθερώστε τον σφιγκτήρα ακροδέκτη από τον αρνητικό (-) πόλο.
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο τον αρνητικό (-) σφιγκτήρα ακροδέκτη
 6. Αποσυνδέστε τον βρόχο άμεσης επέμβασης σύροντας την κόκκινη γλωττίδα ασφάλισης προς το μέρος σας και πιέζοντας τη μαύρη γλωττίδα.
  Βέλος που δείχνει την αποσύνδεση του βρόχου άμεσης επέμβασης
 7. Με ένα καρυδάκι 10 mm, απασφαλίστε το κάλυμμα ακροδέκτη και χαλαρώστε το παξιμάδι που ασφαλίζει τον θετικό (+) σφιγκτήρα ακροδέκτη στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας μολύβδου-οξέος. Απελευθερώστε τον σφιγκτήρα ακροδέκτη από τον θετικό (+) πόλο και καλύψτε τον σφιγκτήρα ακροδέκτη με ένα στεγνό πανί.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Μην αφήνετε τον θετικό (+) σφιγκτήρα ακροδέκτη να έρθει σε επαφή με παρακείμενα εξαρτήματα, όπως η βάση συγκράτησης μπαταρίας μολύβδου-οξέος ή οι γραμμές ψύξης A/C.
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο τον θετικό (+) σφιγκτήρα ακροδέκτη
 8. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού από την πλευρά αρνητικού ακροδέκτη (-) της μπαταρίας μολύβδου-οξέος.
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού
 9. Χαλαρώστε το παξιμάδι της βάσης συγκράτησης μπαταρίας στο επάνω μέρος της μπαταρίας μολύβδου-οξέος με ένα καρυδάκι 10 mm. Για να απελευθερώσετε τη βάση συγκράτησης της μπαταρίας, απαγκιστρώστε και σύρετε τον ιμάντα προς τα πίσω. Εάν χρειάζεται, γείρετε τη βάση συγκράτησης μπαταρίας προς τα πίσω, ώστε να μην γλιστρήσει μέσα στο όχημα.
  Τα βέλη δείχνουν το χαλάρωμα του παξιμαδιού και το τράβηγμα της βάσης συγκράτησης προς τα πάνω και προς τα έξω
 10. Χρησιμοποιώντας τη λαβή της μπαταρίας, αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία μολύβδου-οξέος, προσέχοντας να μην αγγίξετε ή να μην προκαλέσετε ζημιά στα γύρω εξαρτήματα.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  Κατά την ανύψωση και αφαίρεση της μπαταρίας μολύβδου-οξέος, σταθείτε μπροστά από το όχημα και χρησιμοποιήστε τη σωστή τεχνική ανύψωσης. Η μπαταρία μολύβδου-οξέος ζυγίζει περίπου 12 kg (25lb). Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
  Παράδειγμα μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος
 11. Επιθεωρήστε τη νέα μπαταρία μολύβδου-οξέος, για να βεβαιωθείτε ότι έχει ένα κόκκινο βύσμα στο περίβλημα, στην πλευρά του θετικού (+) ακροδέκτη. Εάν η νέα μπαταρία μολύβδου-οξέος δεν διαθέτει κόκκινο βύσμα, χρησιμοποιήστε ένα μικρό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας για να μεταφέρετε το κόκκινο βύσμα από την παλιά μπαταρία στην καινούργια.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Απορρίψτε την παλιά μπαταρία μολύβδου-οξέος σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, π.χ. απορρίψτε την σε εγκατάσταση ανακύκλωσης μπαταριών. Κρατήστε την μπαταρία μολύβδου-οξέος σε όρθια θέση και τοποθετήστε την σε μια πετσέτα ή σε ένα κομμάτι χαρτόνι κατά τη μεταφορά της.
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο το κόκκινο βύσμα

Τοποθέτηση:

 1. Μετακινήστε προσεκτικά τη νέα μπαταρία μολύβδου-οξέος στη θέση της, προσέχοντας να μην αγγίξετε ή να μην προκαλέσετε ζημιά σε παρακείμενα εξαρτήματα.
 2. Τοποθετήστε τη βάση συγκράτησης της μπαταρίας μολύβδου-οξέος και χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm για να σφίξετε το παξιμάδι που τη συγκρατεί στην μπαταρία 12 V. Σφίξτε το παξιμάδι με ροπή 6 Nm (4,4 ft-lbs).
  Κοντινή λήψη της βάσης συγκράτησης μπαταρίας με επισημασμένο το παξιμάδι
 3. Επανασυνδέστε τον βρόχο άμεσης επέμβασης.
  Το βέλος δείχνει τη σύνδεση του βρόχου άμεσης επέμβασης
 4. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο στη νέα μπαταρία χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος.
 5. Συνδέστε τον θετικό (+) ακροδέκτη, τοποθετώντας τον σφιγκτήρα πάνω από τον θετικό (+) πόλο. Χρησιμοποιώντας ένα καρυδάκι 10 mm, σφίξτε το παξιμάδι με ροπή 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο τον θετικό (+) σφιγκτήρα ακροδέκτη
 6. Τοποθετήστε το κάλυμμα του θετικού (+) ακροδέκτη.
 7. Συνδέστε τον αρνητικό (-) ακροδέκτη, τοποθετώντας τον σφιγκτήρα πάνω από τον αρνητικό (+) πόλο. Χρησιμοποιώντας ένα καρυδάκι 10 mm, σφίξτε το παξιμάδι με ροπή 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο τον αρνητικό (-) σφιγκτήρα ακροδέκτη
 8. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού στην πλευρά αρνητικού ακροδέκτη (-) της μπαταρίας μολύβδου-οξέος.
  Κοντινή λήψη της μπαταρίας χαμηλής τάσης μολύβδου-οξέος με επισημασμένο τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού
 9. Ανοίξτε μία από τις πόρτες του οχήματος, για να βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία έχει αποκατασταθεί σωστά και ότι η οθόνη αφής ανάβει (αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά).
 10. Εάν υπάρχει, τοποθετήστε το φίλτρο HEPA:
  1. Μετακινήστε προσεκτικά το συγκρότημα φίλτρου ΗΕΡΑ στη θέση του, προσέχοντας να μην αγγίξετε ή να μην προκαλέσετε ζημιά σε άλλα εξαρτήματα.
   Εικόνα που δείχνει την επανατοποθέτηση του συγκροτήματος φίλτρου HEPA στο όχημα
  2. Με ένα καρυδάκι 10 mm, σφίξτε τα μπουλόνια (x2) και βιδώστε τα με ροπή 5 Nm (3,7 ft-lb).
   Επισημασμένα μπουλόνια (x2) στο συγκρότημα φίλτρου HEPA
  3. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος στεγανοποίησης στο στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης έχει εφαρμόσει σωστά και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης, εισαγάγοντάς το στο δοχείο του συστήματος πλύσης.
   Κοντινή λήψη του δακτυλίου στεγανοποίησης στο στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης με ένα βέλος που δείχνει το δοχείο του συστήματος πλύσης
  4. Περάστε τον εύκαμπτο σωλήνα έτσι ώστε να ασφαλίσει από τη γλωττίδα.
   Κοντινή λήψη των γλωττίδων που συγκρατούν το στόμιο του δοχείου του συστήματος πλύσης στη θέση του
  5. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm για να τοποθετήσετε το μπουλόνι που συνδέει το στόμιο του δοχείου υγρού του συστήματος πλύσης με τη μονάδα αποθήκευσης κάτω από το καπό. Σφίξτε το μπουλόνι με ροπή 5 Nm (3,7 ft-lbs).
   Κοντινή λήψη του μπουλονιού που συνδέει το στόμιο του δοχείου υγρού του συστήματος πλύσης με τη μονάδα αποθήκευσης κάτω από το καπό
 11. Επανατοποθετήστε την ποδιά κάτω από το καπό, ευθυγραμμίζοντας τα κλιπ με τα ανοίγματά τους στον μπροστινό χώρο αποσκευών. Πιέστε προς τα κάτω για να ασφαλίσουν στη θέση τους. Τα κλιπ ασφαλίζουν με ένα χαρακτηριστικό "κλικ".
  Εικόνα οχήματος με ανοιχτό τον μπροστινό χώρο αποσκευών και επισημασμένη την πίσω ποδιά κάτω από το καπό
 12. Κλείστε τον μπροστινό χώρο αποσκευών. Εάν προηγουμένως στην οθόνη αφής είχε εμφανιστεί μια ειδοποίηση αντικατάστασης της μπαταρίας χαμηλής τάσης, βεβαιωθείτε ότι η ειδοποίηση δεν εμφανίζεται πλέον.