Πιέσεις ελαστικών

Οι πιέσεις των ελαστικών εμφανίζονται στην οθόνη αφής στην περιοχή cards στην ένδειξη κατάστασης του αυτοκινήτου ή αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Service. Η πίεση κάθε ελαστικού εμφανίζεται στην απεικόνιση του Model Y, καθώς και ο χρόνος της τελευταίας μέτρησης της πίεσης των ελαστικών. Στην οθόνη αφής εμφανίζονται επίσης οι συνιστώμενες πιέσεις κρύων ελαστικών του οχήματός σας, ώστε να μπορείτε να προσδιορίσετε εύκολα πόσο θα φουσκώσετε τα ελαστικά σας. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζονται οι πιέσεις των ελαστικών σε Bar ή PSI αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Display > Tire Pressure.

Μπορείτε επίσης να δείτε τις τιμές πίεσης των ελαστικών στην εφαρμογή Tesla για κινητά.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μπορεί να χρειαστεί να οδηγήσετε για λίγο πριν η απεικόνιση εμφανίσει τις τιμές πίεσης ελαστικών.

Έλεγχος και ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν τα ελαστικά είναι κρύα και το Model Y έχει παραμείνει ακινητοποιημένο για περισσότερες από τρεις ώρες:

 1. Ανατρέξτε στην ετικέτα στοιχείων ελαστικών και φόρτωσης, η οποία βρίσκεται στην κεντρική κολόνα της πόρτας του οδηγού, για την πίεση που πρέπει να έχουν τα ελαστικά.
 2. Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας.
 3. Για να μετρήσετε την πίεση, πιέστε σταθερά επάνω στη βαλβίδα ένα μανόμετρο ελαστικών ακριβείας.
 4. Εάν χρειάζεται, προσθέστε ή αφαιρέστε αέρα για να επιτύχετε τη συνιστώμενη πίεση.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Μπορείτε να απελευθερώσετε αέρα, πιέζοντας το μεταλλικό στέλεχος στο κέντρο της βαλβίδας.
 5. Ελέγξτε ξανά την πίεση χρησιμοποιώντας το μανόμετρο ελαστικών ακριβείας.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4, όπως απαιτείται, μέχρι η πίεση των ελαστικών να είναι σωστή.
 7. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της βαλβίδας για να μην εισχωρήσουν ακαθαρσίες. Ελέγχετε περιοδικά τη βαλβίδα για ζημιές και διαρροές.

Διατήρηση της πίεσης των ελαστικών

Φροντίστε να διατηρείτε τα ελαστικά φουσκωμένα με την πίεση που αναγράφεται στην ετικέτα στοιχείων ελαστικών και φόρτωσης, ακόμα κι αν διαφέρει από την πίεση που αναγράφεται στο ίδιο το ελαστικό. Η ετικέτα στοιχείων ελαστικών και φόρτωσης βρίσκεται στην κεντρική κολόνα πόρτας και είναι ορατή όταν η πόρτα του οδηγού είναι ανοιχτή.

Εάν ρυμουλκείτε τρέιλερ, μην χρησιμοποιήσετε τις πιέσεις ελαστικών που αναγράφονται στην ετικέτα στοιχείων ελαστικών και φόρτωσης. Αντί για αυτές, ανατρέξτε στις πιέσεις ελαστικών που αναφέρονται στην ενότητα του εγχειριδίου κατόχου σχετικά με τη ρυμούλκηση.

Πορτοκαλί εικονίδιο με θαυμαστικό μέσα σε ένα σύμβολο ελαστικού
Η ενδεικτική λυχνία πίεσης ελαστικών στην οθόνη αφής σάς προειδοποιεί εάν ένα ή περισσότερα ελαστικά είναι ανεπαρκώς ή υπερβολικά φουσκωμένα.

Η ενδεικτική λυχνία πίεσης ελαστικών δεν σβήνει αμέσως αφού ρυθμίσετε την πίεση των ελαστικών. Αφού φουσκώσετε το ελαστικό στη συνιστώμενη πίεση, πρέπει να οδηγήσετε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 15 mph (25 km/h) για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να ενεργοποιηθεί το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS), το οποίο σβήνει την ενδεικτική λυχνία πίεσης ελαστικών.

Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για ένα λεπτό κάθε φορά που ενεργοποιείτε το Model Y, υπάρχει βλάβη στο σύστημα TPMS.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η πίεση ελαστικών του οχήματός σας μειώνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Εάν εμφανιστεί η ενδεικτική λυχνία TPMS, αυξήστε την πίεση των ελαστικών σας πριν από την οδήγηση. Τα ελαστικά χάνουν ένα PSI για κάθε μείωση της εξωτερικής θερμοκρασίας κατά 10° F (6° C). Η σωστή πίεση των ελαστικών βοηθά στην προστασία των ελαστικών από λακκούβες και βελτιώνει την αυτονομία όταν η διατήρηση πίεσης ελαστικών είναι σωστή.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η ανεπαρκής πίεση των ελαστικών είναι η πιο συνηθισμένη αιτία βλάβης στα ελαστικά και μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση των ελαστικών, με αποτέλεσμα την πρόκληση μεγάλων ρωγμών, τον διαχωρισμό του πέλματος ή το κλατάρισμα, προκαλώντας απροσδόκητη απώλεια ελέγχου του οχήματος και αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού. Η ανεπαρκής πίεση των ελαστικών μειώνει επίσης την αυτονομία του οχήματος και τη διάρκεια ζωής του πέλματος των ελαστικών.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών με μανόμετρο ακριβείας όταν τα ελαστικά είναι κρύα. Χρειάζεται να οδηγήσετε μόλις για ένα μίλι (1,6 km) περίπου για να θερμανθούν αρκετά τα ελαστικά ώστε να επηρεαστεί η πίεσή τους. Η στάθμευση του οχήματος σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί επίσης να επηρεάσει την πίεση των ελαστικών. Εάν πρέπει να ελέγξετε τα ελαστικά ενώ είναι ζεστά, θα πρέπει να αναμένετε αυξημένες πιέσεις. Μην αφαιρέσετε αέρα από τα ζεστά ελαστικά στην προσπάθεια να επιτύχετε τις συνιστώμενες πιέσεις κρύων ελαστικών. Όταν ένα ζεστό ελαστικό έχει πίεση ίση ή χαμηλότερη από τη συνιστώμενη πίεση πλήρωσης κρύων ελαστικών, δεν είναι αρκετά φουσκωμένο και είναι επικίνδυνο.