Έλεγχος και ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν τα ελαστικά είναι κρύα και το Model Y έχει παραμείνει ακινητοποιημένο για περισσότερες από τρεις ώρες:

 1. Ανατρέξτε στην ετικέτα στοιχείων ελαστικών και φόρτωσης που βρίσκεται στην κεντρική κολόνα της πόρτας του οδηγού για την πίεση που πρέπει να έχουν τα ελαστικά.
 2. Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας.
 3. Για να μετρήσετε την πίεση, πιέστε σταθερά επάνω στη βαλβίδα ένα μανόμετρο ελαστικών ακριβείας.
 4. Εάν χρειάζεται, προσθέστε ή αφαιρέστε αέρα για να επιτύχετε τη συνιστώμενη πίεση.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Μπορείτε να απελευθερώσετε αέρα, πιέζοντας το μεταλλικό στέλεχος στο κέντρο της βαλβίδας.
 5. Ελέγξτε ξανά την πίεση χρησιμοποιώντας το μανόμετρο ελαστικών ακριβείας.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4, όπως απαιτείται, μέχρι η πίεση των ελαστικών να είναι σωστή.
 7. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της βαλβίδας για να μην εισχωρήσουν ακαθαρσίες. Ελέγχετε περιοδικά τη βαλβίδα για ζημιές και διαρροές.