Σύζευξη τηλεφώνου με δυνατότητα Bluetooth

Η σύζευξη σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία hands-free του τηλεφώνου με δυνατότητα Bluetooth για την πραγματοποίηση και τη λήψη τηλεφωνικών κλήσεων, την πρόσβαση στη λίστα επαφών σας, τις πρόσφατες κλήσεις κ.λπ. Επιτρέπει επίσης την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων από το τηλέφωνό σας. Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη ενός τηλεφώνου, το Model Y μπορεί να συνδεθεί σε αυτό κάθε φορά που το τηλέφωνο βρίσκεται εντός εμβέλειας.

Για να συζεύξετε ένα τηλέφωνο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ενώ κάθεστε στο εσωτερικό του Model Y:

 1. Βεβαιωθείτε ότι τόσο η οθόνη αφής όσο και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένα.
 2. Στο τηλέφωνό σας, ενεργοποιήστε το Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι είναι ανιχνεύσιμο.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Σε ορισμένα τηλέφωνα, ίσως χρειαστεί να μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth για το υπόλοιπο της διαδικασίας.
 3. Αγγίξτε το εικονίδιο Bluetooth στο επάνω μέρος της οθόνης αφής.
 4. Στην οθόνη αφής, αγγίξτε τις επιλογές Add New Device > Start Search. Στην οθόνη αφής εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός της απόστασης λειτουργίας.
 5. Στην οθόνη αφής, αγγίξτε το τηλέφωνο με το οποίο θέλετε να γίνει σύζευξη. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, στην οθόνη αφής εμφανίζεται ένας αριθμός που δημιουργείται τυχαία, και στο τηλέφωνό σας θα πρέπει να εμφανίζεται ο ίδιος αριθμός.
 6. Ελέγξτε ότι ο αριθμός που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας συμφωνεί με τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη αφής. Στη συνέχεια, στο τηλέφωνό σας, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να γίνει σύζευξη.
 7. Εάν σας ζητηθεί στο τηλέφωνο, καθορίστε αν θέλετε να επιτρέψετε στο Model Y την πρόσβαση στις επαφές και στα αρχεία πολυμέσων σας.

Όταν γίνει η σύζευξη, το Model Y συνδέεται αυτόματα στο τηλέφωνο, και στην οθόνη αφής εμφανίζεται το σύμβολο Bluetooth δίπλα στο όνομα του τηλεφώνου, υποδεικνύοντας ότι η σύνδεση είναι ενεργή.

Μπορείτε να εμφανίσετε οποιαδήποτε στιγμή την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με μια συνδεδεμένη συσκευή. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο ως Priority Device. Αυτό είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου έχετε συνδέσει περισσότερα από ένα τηλέφωνα και χρησιμοποιούνται συχνά στο Model Y και τα δύο τηλέφωνα ταυτόχρονα. Model Y επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί με τη συσκευή προτεραιότητας πριν από τις άλλες.