Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης Mobile Connector 2ης γενιάς

Όταν η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συνθήκες είναι φυσιολογικές, οι φωτεινές ενδείξεις με το λογότυπο Tesla ανάβουν διαδοχικά και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή. Για να εντοπίστε τυχόν προβλήματα, δώστε προσοχή σε αυτές τις φωτεινές ενδείξεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής, αποσυνδέοντας το Mobile Connector από το όχημα ή από την πρίζα.

Πράσινες φωτεινές ενδείξεις Κόκκινη φωτεινή ένδειξη Τι σημαίνει Τι πρέπει να κάνετε
Όλες αναμμένες για 1 δευτερόλεπτο Σβηστή Ακολουθία εκκίνησης. Τίποτα. Γίνεται εκκίνηση του Mobile Connector.
Όλες αναμμένες Σβηστή Ενεργοποίηση. Το Mobile Connector τροφοδοτείται με ρεύμα και βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, αλλά δεν φορτίζει. Βεβαιωθείτε ότι το Mobile Connector είναι συνδεδεμένο στο όχημα.
Μετάδοση ροής Σβηστή Φόρτιση σε εξέλιξη. Τίποτα. Το Mobile Connector εκτελεί τη φόρτιση με επιτυχία.
Μετάδοση ροής 1 αναλαμπή Το ρεύμα φόρτισης μειώνεται επειδή εντοπίστηκε υψηλή θερμοκρασία στην υποδοχή του οχήματος. Αποσυνδέστε το Mobile Connector από το όχημα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Εξετάστε το ενδεχόμενο φόρτισης σε ψυχρότερη περιοχή, όπως σε εσωτερικό χώρο ή σε σκιά. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις.
Μετάδοση ροής 2 αναλαμπές Το ρεύμα φόρτισης μειώνεται λόγω ανίχνευσης υψηλής θερμοκρασίας στο βύσμα εισόδου που συνδέεται στον ελεγκτή του Mobile Connector. Αποσυνδέστε το Mobile Connector από το όχημα και την επιτοίχια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας έχει εισχωρήσει πλήρως, συνδέστε το Mobile Connector στον τοίχο και, στη συνέχεια, συνδέστε τον στο όχημα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις.
Μετάδοση ροής 3 αναλαμπές Το ρεύμα φόρτισης μειώνεται επειδή εντοπίστηκε υψηλή θερμοκρασία στον ελεγκτή του Mobile Connector. Αποσυνδέστε το Mobile Connector από το όχημα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Εξετάστε το ενδεχόμενο φόρτισης σε ψυχρότερη περιοχή, όπως σε εσωτερικό χώρο ή σε σκιά. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις.
Μετάδοση ροής 4 αναλαμπές Το ρεύμα φόρτισης μειώνεται επειδή εντοπίστηκε υψηλή θερμοκρασία στο επιτοίχιο βύσμα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος είναι κατάλληλη για φόρτιση και ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά. Εξετάστε το ενδεχόμενο σύνδεσης σε διαφορετική πρίζα. Αν δεν είστε σίγουροι, ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.
Μετάδοση ροής 5 αναλαμπές Το ρεύμα φόρτισης μειώνεται επειδή εντοπίστηκε βλάβη στον προσαρμογέα. Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας του Mobile Connector έχει στερεωθεί σωστά.
Σβηστή 1 αναλαμπή Σφάλμα γείωσης. Υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω μιας πιθανώς μη ασφαλούς διαδρομής. Αποσυνδέστε το Mobile Connector από το όχημα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Δοκιμάστε μια διαφορετική πρίζα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις.
Σβηστή 2 αναλαμπές Απώλεια γείωσης. Το Mobile Connector εντοπίζει απώλεια γείωσης. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά γειωμένη. Εξετάστε το ενδεχόμενο σύνδεσης σε διαφορετική πρίζα. Αν δεν είστε σίγουροι, ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.
Σβηστή 3 αναλαμπές Σφάλμα ρελέ/επαφέα. Αποσυνδέστε το Mobile Connector από το όχημα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Δοκιμάστε μια διαφορετική πρίζα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις.
Σβηστή 4 αναλαμπές Προστασία από υπέρταση ή υπόταση. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος είναι κατάλληλη για φόρτιση και ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά. Εξετάστε το ενδεχόμενο σύνδεσης σε διαφορετική πρίζα. Αν δεν είστε σίγουροι, ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.
Σβηστή 5 αναλαμπές Σφάλμα προσαρμογέα. Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας του Mobile Connector έχει στερεωθεί σωστά.
Σβηστή 6 αναλαμπές Σφάλμα πιλοτικής λειτουργίας. Το επίπεδο πιλοτικής λειτουργίας δεν είναι σωστό. Αποσυνδέστε το Mobile Connector από το όχημα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Δοκιμάστε μια διαφορετική πρίζα. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις.
Σβηστή 7 αναλαμπές Σφάλμα ή ασυμφωνία λογισμικού. Ενημερώστε το λογισμικό του οχήματος, εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις.
Σβηστή Αναμμένη Ο αυτόματος έλεγχος απέτυχε. Αποσυνδέστε το Mobile Connector από το όχημα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Εάν το σφάλμα παραμένει, αποσυνδέστε το Mobile Connector τόσο από το όχημα όσο και από την πρίζα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
Όλες αναμμένες 1 αναλαμπή Θερμική βλάβη. Εξετάστε το ενδεχόμενο φόρτισης σε ψυχρότερη περιοχή, όπως σε εσωτερικούς χώρους ή σε σκιά. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις.
Όλες αναμμένες 5 αναλαμπές Σφάλμα προσαρμογέα. Το ρεύμα φόρτισης περιορίζεται σε 8 A. Αποσυνδέστε το Mobile Connector από το όχημα. Συνδέστε ξανά στο όχημα το Mobile Connector. Εάν το σφάλμα παραμένει, αποσυνδέστε το Mobile Connector τόσο από το όχημα όσο και από την πρίζα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
Σβηστή Σβηστή Απώλεια ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε το Mobile Connector και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα τροφοδοτείται με ρεύμα.