Αντιμετώπιση προβλημάτων Bluetooth

Το όχημά σας χρησιμοποιεί Bluetooth και BLE (Bluetooth Low Energy) για την απρόσκοπτη σύνδεση του smartphone σας στο Model Y. Λόγω διάφορων πιθανών παραγόντων, το Bluetooth ή το BLE ενδέχεται ορισμένες φορές να αποσυνδεθούν ή να παρουσιάσουν προβλήματα κατά τη διαδικασία σύζευξης. Η σύνδεση στο Bluetooth επιτρέπει στο όχημά σας να χρησιμοποιεί λειτουργίες τηλεφώνου, όπως ήχο, τηλεφωνικές κλήσεις, ημερολόγια, μηνύματα κειμένου κ.λπ.

Το BLE χρησιμοποιείται για παθητικές λειτουργίες, όπως το Phone Key.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Μην καταργείτε τη σύζευξη του οχήματός σας με το τηλέφωνό σας και μην το καταργείτε ως Phone Key, εάν δεν υπάρχει κοντά μια κάρτα-κλειδί που λειτουργεί.

Δοκιμάστε τα παρακάτω για την αντιμετώπιση προβλημάτων Bluetooth, ξεκινώντας με το smartphone σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων smartphone

Το Bluetooth ενδέχεται να μην συνδέεται λόγω των ρυθμίσεων και των ενημερώσεων στο smartphone σας:

 • Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Εάν είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth.
 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία πτήσης είναι απενεργοποιημένη.
 • Φορτίστε το τηλέφωνό σας. Εάν η στάθμη της μπαταρίας του τηλεφώνου σας είναι πολύ χαμηλή, ενδέχεται να μην υποστηρίζει τις λειτουργίες Bluetooth.
 • Συζεύξτε ορθά τη συσκευή σας. Εάν είναι ήδη συζευγμένη, δοκιμάστε να καταργήσετε τη σύζευξη και να τη συζεύξετε ξανά.
 • Ενημερώστε το τηλέφωνό σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
 • Ελέγξτε ότι το ηχοσύστημα του οχήματός σας είναι επιλεγμένο ως πηγή εξόδου ήχου.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας επιτρέπουν το Bluetooth (π.χ. τα δεδομένα είναι ενεργοποιημένα ή είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi).
 • Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνό σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι για τα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες τοποθεσίας έχει επιλεγεί η ρύθμιση "Πάντα ενεργά" στην εφαρμογή για κινητά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογής Tesla για κινητά

Ελέγξτε την εφαρμογή της Tesla για κινητά:

 • Επιβεβαιώστε ότι η εφαρμογή της Tesla για κινητά είναι ενημερωμένη όσον αφορά το λογισμικό.
 • Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στην εφαρμογή της Tesla για κινητά ενώ χρησιμοποιείτε το Phone Key.
 • Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή της Tesla εκτελείται στο παρασκήνιο.
 • Ελέγξτε ξανά ότι έχετε ρυθμίσει πλήρως το προφίλ σας στην εφαρμογή για κινητά και ότι έχετε διαμορφώσει σωστά τις ρυθμίσεις σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων οχήματος

Οι ρυθμίσεις του οχήματός σας ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα σύζευξής του με το smartphone σας:

 • Φόρτιση Model Y: Εάν η στάθμη της μπαταρίας του οχήματος είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να χάσετε τη λειτουργία Bluetooth.
 • Ενημερώστε το λογισμικό του οχήματος και βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα ενημερωμένο. Ελέγξτε για νέες ενημερώσεις λογισμικού επιλέγοντας Controls > Software..
 • Επανεκκινήστε το όχημα.

Εάν το Bluetooth εξακολουθεί να μην λειτουργεί, καταργήστε τη σύζευξη από το όχημα ΚΑΙ το smartphone σας. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να εκτελέσετε πάλι σύζευξη και στα δύο.

Για ζητήματα Phone Key BLE, ενώ βρίσκεστε στο όχημα, επιλέξτε Controls > Locks και καταργήστε το τηλέφωνό σας ως "Phone as Key". Στη συνέχεια, ρυθμίστε το ξανά. Ωστόσο, κάντε αυτό μόνο ενώ βρίσκεστε στο όχημα και έχετε διαθέσιμο ένα αξιόπιστο εφεδρικό κλειδί (όπως μια κάρτα-κλειδί).