Εφαρμογή WD-40 στους πείρους περιστροφής της λαβής της πόρτας

Σε αντίξοες χειμερινές συνθήκες, η εφαρμογή WD-40 στους πείρους περιστροφής της λαβής στις πόρτες μπορεί να βοηθήσει προκειμένου να μην συσσωρεύεται πάγος που μπορεί να ακινητοποιήσει τη λαβή. Εξετάστε το ενδεχόμενο εφαρμογής WD-40 στους πείρους περιστροφής των λαβών στις πόρτες, εάν αναμένεται βροχή με θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, έντονη χιονόπτωση ή παγετός. Αν χρειάζεται, εφαρμόστε το προϊόν ξανά.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Διαβάστε και τηρήστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που παρέχονται στο WD-40 προτού εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία.

Για να εφαρμόσετε WD-40 στον πείρο περιστροφής της λαβής σε μια πόρτα:

 1. Ανοίξτε τη λαβή της πόρτας και διατηρήστε τη στην ανοικτή θέση χρησιμοποιώντας μια διπλωμένη πετσέτα ή άλλο μαλακό υλικό.
 2. Στερεώστε τον παρεχόμενο λεπτό σωλήνα στο ακροφύσιο της φιάλης του WD-40.
 3. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά.
 4. Τοποθετήστε το άκρο του λεπτού σωλήνα δίπλα στον πείρο περιστροφής και ψεκάστε τον για ένα δευτερόλεπτο περίπου, προσέχοντας να μην ψεκάσετε κατά λάθος άλλα εξαρτήματα.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Ακουμπήστε το άκρο του λεπτού σωλήνα στο επάνω μέρος του ελατηρίου γύρω από τον πείρο περιστροφής για να κατευθύνετε καλύτερα το ψεκαζόμενο υγρό.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  Φροντίστε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν εκτελείτε αυτό το βήμα.
  Λεπτός σωλήνας δίπλα στον πείρο περιστροφής με βέλος που δείχνει προς τον πείρο περιστροφής.
 5. Αφαιρέστε την πετσέτα ή το μαλακό υλικό που χρησιμοποιήσατε για να συγκρατήσετε τη λαβή της πόρτας στην ανοικτή θέση.
 6. Γυρίστε τη λαβή της πόρτας μέσα-έξω περίπου δέκα φορές.
 7. Τοποθετήστε για δεύτερη φορά το άκρο του λεπτού σωλήνα δίπλα στον πείρο περιστροφής και ψεκάστε τον για ένα δευτερόλεπτο περίπου, προσέχοντας να μην ψεκάσετε κατά λάθος άλλα εξαρτήματα.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Ακουμπήστε το άκρο του λεπτού σωλήνα στο επάνω μέρος του ελατηρίου γύρω από τον πείρο περιστροφής για να κατευθύνετε καλύτερα το ψεκαζόμενο υγρό.
 8. Αφαιρέστε την πετσέτα ή το μαλακό υλικό που χρησιμοποιήσατε για να συγκρατήσετε τη λαβή της πόρτας στην ανοικτή θέση.
 9. Γυρίστε τη λαβή της πόρτας μέσα-έξω περίπου δέκα φορές.
 10. Εκτελέστε αυτήν τη διαδικασία στις λαβές στις τρεις άλλες πόρτες.