Άνοιγμα του καπό χωρίς παροχή ρεύματος

Στην απίθανη περίπτωση που το Model Y δεν έχει ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλή τάση, δεν θα μπορείτε να ανοίξετε τον μπροστινό χώρο αποσκευών χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής , το key fob ή την εφαρμογή για κινητά. Για να ανοίξετε τον μπροστινό χώρο αποσκευών σε αυτήν την περίπτωση:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Τα παρακάτω βήματα δεν ανοίγουν τον μπροστινό χώρο αποσκευών εάν το Model Y είναι κλειδωμένο και έχει ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλή τάση.
κοντινό πλάνο του μπροστινού καλύμματος κρίκου ρυμούλκησης

 1. Εντοπίστε μια εξωτερική παροχή ρεύματος χαμηλή τάση (π.χ. φορητή βοηθητική μπαταρία).
 2. Απασφαλίστε το κάλυμμα του κρίκου ρυμούλκησης πιέζοντας δυνατά επάνω δεξιά την περίμετρο του καλύμματος μέχρι να περιστραφεί προς τα μέσα. Στη συνέχεια, τραβήξτε προσεκτικά το ανυψωμένο τμήμα προς το μέρος σας.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Ανάλογα με την ημερομηνία παραγωγής, μπορεί να είναι συνδεδεμένος είτε ο θετικός είτε ο αρνητικός πόλος στο κάλυμμα του κρίκου ρυμούλκησης.
  Μπροστινή πλευρά του οχήματος με πλαίσιο μεγέθυνσης και βέλη που υποδεικνύουν ότι πρέπει να πιέσετε την πάνω δεξιά γωνία του κρίκου ρυμούλκησης για να τον απελευθερώσετε.
 3. Τραβήξτε τα δύο καλώδια έξω από το άνοιγμα του κρίκου ρυμούλκησης για να αποκαλυφθούν και οι δύο πόλοι.
  Το κάλυμμα του κρίκου ρυμούλκησης απελευθερώθηκε με τους πόλους που εμφανίζονται.
 4. Συνδέστε το κόκκινο θετικό καλώδιο (+) της παροχής ρεύματος χαμηλή τάση στον κόκκινο θετικό (+) πόλο.
 5. Συνδέστε το μαύρο αρνητικό (-) καλώδιο της παροχής ρεύματος χαμηλή τάση στον μαύρο αρνητικό (-) πόλο.
  Η παροχή ρεύματος συνδέθηκε στους πόλους.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Με την εφαρμογή εξωτερικής παροχής ρεύματος χαμηλή τάση σε αυτούς τους πόλους, απελευθερώνονται μόνο οι ασφάλειες του καπό. Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία χαμηλή τάση χρησιμοποιώντας αυτούς τους πόλους. Μην αφήνετε τα καλώδια ρεύματος του χαμηλή τάση συνδεδεμένα στους ακροδέκτες για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα - αφαιρέστε τα από τους ακροδέκτες του οχήματος μόλις ασφαλίσει το καπό.
 6. Ενεργοποιήστε την εξωτερική παροχή ρεύματος (ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή). Οι ασφάλειες του καπό απασφαλίζονται αμέσως και μπορείτε πλέον να ανοίξετε το καπό για να αποκτήσετε πρόσβαση στον μπροστινό χώρο αποσκευών.
 7. Αποσυνδέστε και τα δύο καλώδια, ξεκινώντας από το μαύρο αρνητικό (-) καλώδιο.
 8. Εάν γίνεται ρυμούλκηση του οχήματος πάνω σε γερανό μεταφοράς, μην επανατοποθετήσετε ακόμη το κάλυμμα του κρίκου ρυμούλκησης. Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε στη θέση του το κάλυμμα του κρίκου ρυμούλκησης, εισάγοντας τα καλώδια μέσα στο άνοιγμα του κρίκου ρυμούλκησης, ευθυγραμμίζοντας το κάλυμμα και περιστρέφοντάς το για να ασφαλίσει στη θέση του.
  Βέλος που δείχνει την εγκατάσταση του καλύμματος κρίκου ρυμούλκησης.