Αφαίρεση και τοποθέτηση καλυμμάτων Aero

Εάν το Model Y σας διαθέτει καλύμματα aero, πρέπει να τα αφαιρέσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μπουλόνια ασφαλείας.

Για να αφαιρέσετε ένα κάλυμμα aero:

  1. Πιάστε σταθερά το κάλυμμα aero και με τα δύο χέρια.
  2. Τραβήξτε το κάλυμμα aero προς το μέρος σας, για να απασφαλίσετε τα κλιπ συγκράτησης.
    Κάλυμμα aero με βέλος που δείχνει στην αντίθετη κατεύθυνση από το ελαστικό

Για να τοποθετήσετε ένα κάλυμμα aero:

  1. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα aero με το στέλεχος της βαλβίδας.
  2. Πατήστε σταθερά το κέντρο του καλύμματος για να το ασφαλίσετε στη θέση του και συνεχίστε προς τα έξω πατώντας σταθερά την εξωτερική περίμετρο κάθε ακτίνας. Ίσως χρειαστεί να κρατήσετε την απέναντι πλευρά του καλύμματος ώσπου να ασφαλίσουν όλες οι ακτίνες.
  3. Πατήστε σταθερά το κέντρο της τάπας με τα χέρια σας (μην χτυπήσετε το κάλυμμα με τα χέρια σας) για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένη.
  4. Ως τελικό έλεγχο, τραβήξτε γρήγορα κάθε ακτίνα για να επιβεβαιώσετε ότι είναι ασφαλισμένη στη θέση της.
Το "T" της Tesla σε ένα κάλυμμα aero ευθυγραμμισμένο με το στέλεχος της βαλβίδας του ελαστικού και ένα βέλος που δείχνει από το κάλυμμα προς τα ελαστικό

Για τους τροχούς Gemini, πιέστε το κάλυμμα περιμετρικά μέχρι να ευθυγραμμιστεί με την επιφάνεια του τροχού. Πιέστε επάνω στο "T" του Tesla, στο κέντρο μέχρι το καπάκι να κουμπώσει στη θέση του. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. .

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να μην αποσπαστεί και πέσει το κάλυμμα aero, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι έχει ασφαλίσει πλήρως προτού οδηγήσετε.